CHI NHÁNH AGRIBANK XUYÊN MỘC:

Nợ xấu chiếm 1,74% tổng dư nợ

Thứ Ba, 09/04/2013, 06:09 [GMT+7]
In bài này
.

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Xuyên Mộc đạt 973 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với đầu năm. Trong quý I, Chi nhánh đã thực hiện doanh số cho vay 144 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn lên 831 tỷ đồng/9.243 món vay. Trong đó, dư nợ cho vay ngành nông nghiệp và thủy sản 460 tỷ đồng/5.976 món vay, chiếm 55,35% tổng dư nợ.

Ông Lương Xuân Cau, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Xuyên Mộc cho biết, huyện Xuyên Mộc là địa bàn nông nghiệp - nông thôn, Nghị định số 41/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo cơ sở pháp lý mở rộng cấp tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn bằng các hình thức cho vay có tài sản bảo đảm tiền vay (thế chấp), hoặc cho vay tín chấp đối với các trường hợp người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, doanh số và dư nợ cho vay nông nghiệp - nông thôn tại Chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng cao so với các ngành khác. Tuy nhiên, nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng, Chi nhánh tập trung thực hiện các biện pháp như: thẩm định kỹ các dự án vay vốn trước khi duyệt cho vay, cán bộ tín dụng bám sát địa bàn để theo dõi việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xử lý nợ quá hạn… Nhờ vậy, số nợ nợ xấu hiện nay chỉ chiếm 1,74% tổng dư nợ (tỷ lệ cho phép là 2% tổng dư nợ).

GIA BẢO

;
.