123
Thông qua danh sách 85 ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thông qua danh sách 85 ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Năm, 22/04/2021, 19:07 [GMT+7]
In bài này
.

* Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xuyên Mộc và TP.Bà Rịa

Ngày 22/4, các ông: Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba UBBC tỉnh.

Các ông: Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba UBBC tỉnh.
Các ông: Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba UBBC tỉnh.

Báo cáo tại Phiên họp cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã được UBBC tỉnh, các tiểu ban, bộ phận giúp việc, UBBC các cấp và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời gian, sớm hơn 2 ngày theo luật định và các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XV tại BR-VT là 10 người, trong đó 8 người ở địa phương, 2 người do Trung ương giới thiệu; 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó 1 người tự ứng cử; 430 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó 6 người tự ứng cử; ứng cử HĐND cấp xã là 3.468 người, trong đó 9 người tự ứng cử. Toàn tỉnh đã thành lập 814 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử tại 814 khu vực bỏ phiếu. Tính đến ngày 31/3, tổng số cử tri bầu ĐBQH, HĐND tỉnh trên là 857.010 người; bầu HĐND cấp huyện là 855.636 người; HĐND cấp xã là 822.601 người. UBND các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri theo luật định, với tổng số điểm niêm yết danh sách cử tri là 960 điểm. UBBC tỉnh đang tổ chức thực hiện in 3.427 hòm phiếu chính và 881 hòm phiếu phụ phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí phục vụ bầu cử đã được phân bổ đầy đủ cho các cơ sở. 

Từ đây đến ngày bầu cử, UBBC tỉnh sẽ tập trung triển khai các hoạt động: Tập huấn nghiệp vụ tổ chức bầu cử cho các thành viên tổ bầu cử; công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp; tập huấn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm vận động bầu cử cho người được ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh; tổ chức các đoàn kiểm tra đợt 3 công tác chuẩn bị bầu cử; đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền về bầu cử...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 85 người, tại 11 đơn vị bầu cử, để bầu 52 đại biểu. 

* Cùng ngày, Đoàn Kiểm tra số 5 của UBBC tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử  tại các xã: Hòa Bình, Phước Tân, Bưng Riềng, Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc). Theo báo cáo của UBBC xã Hòa Bình, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, có 47 ứng cử đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã. Địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 8 khu vực bầu cử. Tổng số cử tri bầu ĐBQH và HĐND các cấp là 9.685 cử tri. Tại xã Phước Tân, có 47  ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã. UBBC xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 9 khu vực bỏ phiếu. Số cử tri đủ điều kiện bầu ĐBQH và HĐND các cấp là gần 11.900 người. Tại xã Bưng Riềng, có 40 người ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã. UBBC xã đã tổ chức 8 điểm bỏ phiếu (và 8 điểm dự phòng); số cử tri là 9.330 người. 

*  Đoàn Kiểm tra số 2 của UBBC tỉnh đã làm việc với UBBC phường Kim Dinh và phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa về công tác chuẩn bị bầu cử. Theo báo cáo UBBC phường Phước Hưng, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, phường Phước Hưng có 36 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường. Đồng thời, phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 6 đơn vị bầu cử và tại trụ sở UBND phường. Toàn phường có 6 điểm bỏ phiếu chính thức và 6 địa điểm bỏ phiếu dự phòng. Tổng số cử tri bầu ĐBQH và HĐND các cấp toàn phường là 5.242 người. Tại phường Kim Dinh có 35 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường gồm 33 hồ sơ được giới thiệu ứng cử, 2 hồ sơ tự ứng cử. Phường Kim Dinh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường và 5 khu phố. Phường có 5 đơn vị bầu cử. Toàn phường có 5 điểm bỏ phiếu chính thức và 5 địa điểm bỏ phiếu dự phòng. Tổng số cử tri bầu ĐBQH và HĐND các cấp toàn phường là 7.982 người.

NHÓM PV TS

;
.