Sở TN-MT lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh bảng giá các loại đất

Thứ Tư, 23/11/2022, 18:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sở TN-MT đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (1/1/2020- 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm này, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND đã được thường trực HĐND tỉnh, tập thể UBND tỉnh, hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh có ý kiến thống nhất và đã được lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và đang thực hiện thủ tục đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Cùng với đó, Sở TN-MT cũng triển khai lấy ý kiến của các DN, tổ chức kinh tế có sử dụng đất (được nhà nước giao đất, cho thuê đất) trên địa bàn tỉnh (đợt 2). Phiếu ý kiến gửi về Sở TN-MT theo một trong các hình thức: Gửi trực tiếp đến Sở TN-MT (số 1 đường Phạm Văn Đồng, TP. Bà Rịa) hoặc gửi qua thư điện tử đến địa chỉ namnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn.

SONG THƯ

;
.