123
120 người học tập chuyên đề về vận động quần chúng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

120 người học tập chuyên đề về vận động quần chúng

Thứ Hai, 08/07/2019, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức lớp chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng nhân dân” cho 120 lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh, đoàn thanh niên và lãnh đạo chủ chốt 11 xã, phường. 

Các đại biểu đã được ông Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo công tác sinh viên, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh giới thiệu các nội dung về công tác vận động quần chúng nhân dân trong tình hình mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

ĐỨC TÚ

 
;
.