123
Triển khai Luật Tiếp cận thông tin - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Triển khai Luật Tiếp cận thông tin

Thứ Năm, 08/11/2018, 16:31 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 23-1-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của Quy chế theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 34 của Luật, thời gian ban hành Quy chế trước ngày 30-11-2018; Bố trí, sắp xếp bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình; Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thống nhất mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, đồng thời lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải công khai và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; Xây dựng chuyên mục về tiếp cận thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Nghị định số 13/2018/NĐ-CP.

NGUYỄN TRẦN

;
.