123
Huyện Châu Đức: Chỉ đạo khắc phục hạn chế của công tác giảm nghèo - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Huyện Châu Đức: Chỉ đạo khắc phục hạn chế của công tác giảm nghèo

Thứ Năm, 11/10/2018, 19:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-10, UBND huyện Châu Đức đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể và chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn về việc khắc phục hạn chế của công tác giảm nghèo.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung vào một số nội dung gồm: Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách đối với chương trình giảm nghèo bền vững; Tăng cường vai trò trách nhiệm của từng ngành, từng cấp trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện; Đẩy mạnh việc chuyển giao kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số; Tăng cường nhân rộng các dự án, mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả; Chú ý công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; Thực hiện nghiêm túc quy trình bình xét, công nhận hộ nghèo theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, chính xác; Đối với những hộ được thoát nghèo nhưng vẫn còn một số khó khăn cần quan tâm giúp đỡ hỗ trợ bằng nguồn vận động của cộng đồng xã hội.

Được biết, chỉ đạo trên nhằm khắc phục hạn chế đã được Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh yêu cầu địa phương điều chỉnh, bổ sung sau buổi giám sát về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn diễn ra ngày 10-10 (Báo BR-VT đã đưa tin).

Tổng số hộ nghèo đầu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Châu Đức là 2.717 hộ, đến cuối năm 2017, số hộ nghèo của huyện đã giảm còn 1.817 hộ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác giảm nghèo khi có tình trạng hộ nghèo không muốn vươn lên thoát nghèo, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; một bộ phận người dân dây dưa không hoàn trả vốn vay cho Ngân hàng CSXH; việc quản lý danh sách hộ nghèo còn sơ sài dẫn đến sai sót trong việc thực hiện chính sách…

LINH TÂM

 

;
.