123
Phổ biến kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phổ biến kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị

Thứ Tư, 12/09/2018, 18:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12-9, Sở Tư pháp phối hợp với huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” cho 300 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu được phổ biến các nội dung: Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật Việt Nam, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị. 

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

Đ. HIẾU

;
.