123
Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Sáu, 11/05/2018, 19:10 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-5, đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính cùng đơn vị tư vấn là Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) năm 2017, phương hướng năm 2018 và kết quả sắp xếp đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị SNCL.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 136 đơn vị sự nghiệp, trong đó 132 đơn vị sự nghiệp công lập và 4 đơn vị sự nghiệp đặc thù. Theo đó, đơn vị tư vấn đã chọn 72/136 đơn vị sự nghiệp làm mẫu để tư vấn đánh giá và đề xuất sắp xếp lại mô hình các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh quản lý. Đơn vị tư vấn đã chia thành 5 nhóm gồm: Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế, nhóm bảo trợ xã hội, văn hóa - xã hội và sự nghiệp kinh tế để khảo sát nhằm đánh giá và đề xuất giải pháp sắp xếp lại mô hình các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, các đơn vị SNCL được giao quyền tự chủ tài chính đã sử dụng có hiệu quả nguồn NSNN giao, chủ động huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và tạo điều kiện cho người dân ngày càng có nhiều cơ hội được lựa chọn, tiếp cận với dịch vụ có chất lượng cao. Hầu hết các đơn vị sự nghiệp của tỉnh đều đã tiếp cận chủ trương chính sách tự chủ tài chính hiện hành của Nhà nước. Tuy nhiên, các đơn vị trong quá trình hoạt động khả năng tự chủ còn hạn chế. Từ đó, đơn vị tư vấn đề nghị UBND tỉnh cần thiết lập các điều kiện để đẩy mạnh việc tổ chức sắp xếp và triển khai cơ chế tự chủ các đơn vị SNCL.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Long, khẳng định việc sắp xếp, đổi mới các đơn vị SNCL là chủ trương chung của cả nước. Vì vậy, đề nghị các sở, ngành cần thực hiện tốt chủ trương này nhằm hướng tới sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức. Qua cuộc họp này, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp tư vấn tự chủ tài chính các đơn vị SNCL, trong đó lưu ý về tính phù hợp của việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

TRÀ NGÂN

 
;
.