123
Chuyển biến trong nhận thức về nam nữ bình quyền - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
BÌNH ĐẲNG GIỚI

Chuyển biến trong nhận thức về nam nữ bình quyền

Thứ Tư, 08/11/2017, 20:25 [GMT+7]
In bài này
.
Ban tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” trao giải Nhất và 2 giải Nhì cho đội TP. Vũng Tàu, Đài PTTH tỉnh và Sở VHTT.
Ban tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” trao giải Nhất và 2 giải Nhì cho đội TP. Vũng Tàu, Đài PTTH tỉnh và Sở VHTT.

Đó là khẳng định của bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐTBXH khi trao đổi với PV Báo BR-VT về 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG). Bà Lê Thị Trang Đài cho biết:

Cho đến nay, các chỉ tiêu về việc làm, đào tạo nghề, giải quyết vốn vay cho lao động nữ đều đạt và vượt kế hoạch mà Sở LĐTBXH đã xây dựng. Cụ thể, trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 198 ngàn lao động nữ. Về giải quyết việc làm cho lao động nữ ở vùng nông thôn, chỉ tính từ năm 2011 đến nay, hơn 10 ngàn lao người đã được đào tạo nghề (vượt 24,89% kế hoạch đề ra), góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương và nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ cũng có bước chuyển nhất định. Trình độ của cán bộ nữ ngày càng được nâng cao, đáp ứng với yêu cầu quy hoạch và chuẩn hóa cán bộ. Trong 10 năm qua, hơn 21 ngàn lượt nữ CBCCVC được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, chiếm tỷ lệ 38,6% trong tổng số CBCCVC đã được đào tạo.

Ngoài ra, việc thực hiện bình đẳng giới (BĐG) trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe… cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, BR-VT đã thực hiện được 18/22 chỉ tiêu trong Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 (cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước là 6/22 chỉ tiêu). 

* Theo bà, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác BĐG trên địa bàn tỉnh thời gian qua là gì? 

- Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện công tác BĐG còn một số hạn chế. Bộ máy cán bộ làm công tác BĐG và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) các cấp hầu hết đều kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, nhiều việc, ít có sự đầu tư dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu mục tiêu của chiến lược BĐG. Kinh phí hoạt động của Ban VSTBPN cấp huyện, xã, phường, thị trấn và các sở, ban, ngành còn hạn chế. Đến nay, BR-VT còn 4/22 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Chiến lược Quốc gia về BĐG. Một số chỉ tiêu đạt kết quả còn thấp so với kế hoạch đề ra như: tỷ lệ nữ trong các cấp ủy Đảng; tỷ lệ nữ tham gia ĐBQH, HĐND các cấp; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý...

Nguyên nhân một phần là do định kiến giới, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” vẫn còn tồn tại dẫn đến có cách nhìn lệch lạc về vai trò của nữ giới. Ngoài ra, hoạt động của một số Ban VSTBPN còn nặng hình thức; nguồn kinh phí cấp cho hoạt động BĐG và VSTBPN từ tỉnh đến cơ sở còn hạn hẹp. Nhiều xã, phường, thị trấn gần như chưa có kinh phí để tổ chức các hoạt động phục vụ mục tiêu BĐG...

* Theo bà cần có giải pháp gì trong những năm tiếp theo để triển khai hiệu quả hơn công tác BĐG?

- Trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác cán bộ nữ và BĐG; quy định trách nhiệm cụ thể đối với những người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương trong triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ và BĐG. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về BĐG trong đội ngũ CBCCVC, người lao động và nhân dân; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về BĐG, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG các cấp; phát triển các hệ thống dịch vụ có chất lượng nhằm hỗ trợ nữ và nam bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài ra, cần tăng cường xã hội hóa và phối hợp liên ngành trong việc tổ chức các hoạt động về BĐG; quan tâm và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho phụ nữ, giúp họ có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

* Với bản thân mỗi người phụ nữ, họ cần gì để góp phần vào mục tiêu nam nữ bình quyền? 

- Ngoài các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức Hội, hơn ai hết bản thân người phụ nữ phải ý thức được đầy đủ vai trò của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Họ phải tự tích lũy cho mình những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống cơ bản, sẵn sàng vượt qua những định kiến của xã hội, vượt lên chính mình, dám nghĩ, dám làm. Người phụ nữ trong thời đại mới phải biết học hỏi để nâng cao trình độ, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người, biết coi trọng sức khỏe, danh dự, phẩm giá của mình, đồng thời biết cân bằng hài hòa giữa công việc với cuộc sống gia đình, phấn đấu để trở thành người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

* Xin cảm ơn bà!

BÙI HƯƠNG
(thực hiện)

;
.