123
Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo đến năm 2030 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo đến năm 2030

Thứ Ba, 12/09/2017, 22:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12-9, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo đề cương Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh BR-VT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Báo cáo tại cuộc họp, Viện Nghiên cứu giáo dục thuộc Trường ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh (đơn vị tư vấn) cho biết, Đề án gồm các nội dung cơ bản: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án; Tình hình chung về giáo dục và nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh BR-VT; Phương hướng phát triển đội ngũ nhà giáo, lãnh đạo, quản lý giáo dục giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; Nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện...

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cho rằng: Đề án cần đề ra những giải pháp cụ thể để phát triển đội ngũ nhà giáo; có cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục làm việc tích cực, hiệu quả; cụ thể hóa kinh phí thực hiện Đề án cho từng năm…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan cung cấp số liệu, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp để đơn vị tư vấn xây dựng, hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh xem xét trước tháng 11-2017. Nội dung Đề án cần xây dựng kế hoạch đào tạo lại đội ngũ nhà giáo để bảo đảm chất lượng giáo dục; xác định chuẩn GV và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; chế độ, chính sách đãi ngộ đội ngũ GV, cán bộ quản lý...

HOÀNG DƯƠNG

;
.