123
94 cơ sở y tế triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

94 cơ sở y tế triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

Thứ Tư, 19/04/2017, 22:38 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa có công văn số 2967/UBND-VP đồng ý phê duyệt Kế hoạch áp dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia trên toàn tỉnh. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng chủ trì xây dựng và triển khai trên toàn quốc, nhằm giúp cán bộ chuyên trách và cán bộ quản lý công tác tiêm chủng ở 4 tuyến (trung ương, tỉnh, huyện, xã/phường/thị trấn) quản lý quá trình tiêm chủng và đối tượng tiêm chủng một cách xuyên suốt, đồng bộ… Theo Sở Y tế, hệ thống này sẽ được triển khai tại 94 cơ sở y tế trên toàn tỉnh.

ĐĂNG KHOA

;
.