123
Cải thiện chất lượng cải cách hành chính - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
SỞ CÔNG THƯƠNG:

Cải thiện chất lượng cải cách hành chính

Thứ Bảy, 13/06/2015, 08:04 [GMT+7]
In bài này
.

Rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, thông báo ngay về thực trạng hồ sơ để tổ chức, công dân kịp thời bổ sung, sửa đổi là một trong những giải pháp nhằm cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Công thương.

Desktop.zip
Cán bộ phòng Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin của Sở Công thương đang chạy thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đoàn Kiểm tra công tác CCHC tỉnh vừa tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC tại Sở Công thương. Qua thực tế kiểm tra cho thấy, trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo Sở Công thương có quan tâm chỉ đạo công tác CCHC. Trong đó nổi bật là Sở đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện chỉ số CCHC tỉnh, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết của 55/62 thủ tục hành chính (TTHC), đạt 88,7% số TTHC. Tỷ lệ hồ sơ hầu hết được giải quyết sớm và đúng hẹn cho người dân, DN. Hệ thống công nghệ thông tin được áp dụng hiệu quả với 70/75 TTHC cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3, sử dụng phần mềm nhắn tin SMS để kiểm tra tiến độ hồ sơ. Thực hiện nghiêm túc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị...

Ghi nhận kết quả của Đoàn Kiểm tra, ngày 22-5-2015, Sở Công thương đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-SCT về việc ban hành tiêu chí thi đua khen thưởng, kỷ luật, sắp xếp đối với công chức thuộc Sở Công thương khi thực hiện CCHC. Trong đó, đã đưa ra các hình thức khen thưởng cụ thể đối với công chức thực hiện tốt công tác CCHC cũng như các hình thức kỷ luật nghiêm minh, thích ứng đối với các hành vi vi phạm khi thực thi công vụ. Cụ thể, các hành vi sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách là: Không nhận hồ sơ đúng thành phần, giải quyết TTHC không đúng quy trình quy định, chậm trễ, tự đặt thêm giấy tờ, có thái độ hách dịch, gây phiền hà, nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân... Nếu công chức giải quyết hồ sơ chậm hơn thời gian quy định mà không có lý do chính đáng từ 2 lần trở lên, sẽ áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách hoặc điều chuyển công tác khác tùy theo mức độ vi phạm. Các hành vi bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo là: Nhận tiền hoặc quà biếu, tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật của tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC, giải quyết TTHC khi hồ sơ không đủ hoặc không hợp pháp, làm sai lệch nội dung hồ sơ. Nếu tái phạm do thiếu trách nhiệm hoặc do cố ý thì sẽ bị hạ bậc lương, nếu tiếp tục tái phạm do cố ý thì bị giáng chức, cách chức hoặc buộc thôi việc...

Tiếp đó, ngày 27-5-2015, Sở Công thương ban hành quyết định số 174/QĐ-SCT về quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. Trong đó quy định chi tiết quy trình từ khâu tiếp nhận, luân chuyển, đến thẩm tra, kiểm tra hồ sơ thực tế, tất cả các TTHC đều phải cắt giảm 30% thời gian giải quyết. Quy định cụ thể về thời gian bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xử lý trong buổi sáng là vào lúc 10 giờ 30, buổi chiều vào lúc 16 giờ. Để bảo đảm đúng thời gian theo quy trình đã được công bố, không cho phép các phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo ký sau 16 giờ hàng ngày. Trước đây, do thời gian thẩm định kéo dài, nên hồ sơ không đạt chỉ được thông báo đến khách hàng khi thời hạn giải quyết TTHC đã hết. Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đều phải mất phí từ 600 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng do đã hết hạn. Hiện nay, lãnh đạo Sở Công thương yêu cầu các phòng chuyên môn phải rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo ngay về thực trạng hồ sơ để tổ chức, công dân kịp thời bổ sung, sửa đổi hồ sơ ngay trong thời hạn giải quyết TTHC. Điều này nhằm bảo đảm thời gian giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng, thuận lợi, cũng như tiết kiệm chi phí nộp lại hồ sơ cho khách hàng.
 

Những giải pháp CCHC của Sở Công thương là việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cùng nỗ lực nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện chỉ số CCHC theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 24/CT-UBND. Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của các công sở, góp phần thúc đẩy công cuộc CCHC hiện nay, cần thiết phải có sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của bản thân mỗi công chức, viên chức.

Ông Sầm Văn Mão, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Bài, ảnh: SƠN QUỲNH

;
.