123
Nợ ta... - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Nợ ta...

Thứ Sáu, 08/01/2021, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều nay hong tóc rối

Vương mấy sợi cũ buồn

Cuộc nào xưa chẳng rõ

Cũng ậm ừ... ta thương

 

Chiều nay ta ngồi lại

Hỏi tuổi mình nhiều chưa?

Khuyết tròn trăng còn mãi

Thanh xuân ta không thừa?

 

Chiều nay ta chẳng nhớ

Buồn vui nào qua tay

Ta mấy lần lầm lỡ

Cũng quẳng bên hiên ngày

 

Chiều nay ta ngẫm lại

Cuộc hẹn nào xưa quên

Chiều nay ta nhắc mãi

Nợ chính ta yếu mềm

 

Chiều nay hong gió cũ

Tự siết chặt lòng thôi

Bến đời trăm thác lũ

Giữ cho mình đừng trôi

 

Chiều nay ta gom hết

Chẵn tuổi ngày mẹ cho

Răn mấy điều chân thật

Nuôi tâm sáng không mờ.

TRẦN THỊ HỒNG XUÂN
;
.