123
Đẹp muôn nơi - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đẹp muôn nơi

Thứ Sáu, 16/08/2019, 07:59 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng Tám mùa thu đẹp tuyệt vời

Sao vàng cờ đỏ khắp muôn nơi

Toàn Dân vùng dậy - giành sông núi

Cả Nước đứng lên - giữ đất trời.

 

Xiềng xích, gông cùm - thù nát rã

Tay sai, xâm lược - giặc tơi bời

Tự do, độc lập - ngày toàn thắng

Cách mạng thành công - cuộc đổi đời.

 

Việt Nam gương sáng rọi nơi nơi

Từ dải đất liền đến biển khơi

Đế quốc, thực dân - đều tháo chạy

Biên nam, ải bắc - quyết không dời.

 

Điện Biên lừng lẫy - vang sông núi

Đại thắng mùa xuân - dậy đất trời

Đảng, Bác dẫn đường ta tiến tới

Dân giàu, nước mạnh - đẹp muôn nơi.

XUÂN MIỀN

 
;
.