123
Vẫn chờ đợi nhau - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Vẫn chờ đợi nhau

Thứ Sáu, 23/11/2018, 10:29 [GMT+7]
In bài này
.

Cuối Thu nghe rét gọi mùa

Đã vui đã nhớ ngày xưa bây giờ

Hỏi lòng buổi ấy còn mơ

Mà sao nỗi nhớ ướt bờ môi cong

 

Bây giờ rét ngọt đầu Đông

Em xa từ ấy mà không thấy về

Chiều nay lối cũ triền đê

Có người giặt áo để quên má hồng

 

Ngày nào chim sáo sang sông

Trầu vàng lá rụng người không sang bờ

Em đi từ ấy đến giờ

Bàn tay nhặt lá vẫn chờ đợi nhau...

ĐÀM XUÂN HOÁN

;
.