123
Ngày của mẹ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ngày của mẹ

Thứ Sáu, 02/06/2017, 10:32 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày của mẹ tiếng gàu đôi gọi bạn

Sông kiệt dòng hạt lúa đẫm mồ hôi

Vất vả tảo tần chung tay cáng đáng

Thoi thóp xanh nương mạ khản lời

 

Ngày của mẹ nhì nhằng quang thúng

Một gánh chợ đò trăm nỗi lo quê

Chưa hết ưu tư đã liền toan tính

Con dại cái mang giục bước đi về

 

Những mạch ngầm giữ linh hồn cho đất

Tốt lúa xinh cây mẹ hóa những mạch ngầm

Che chắn sơn hà vững yên Tổ quốc

Đời người đâu chỉ trăm năm

 

Ngày của mẹ tiếng cười reo bếp ấm

Mặn muối thơm dưa san sớt dãi dầu

Quen miệng tương cà vẫn nghe lạ lẫm

Thơm thảo ngọt bùi đất đỏ bùn nâu

PHAN THÀNH MINH

;
.