123
Đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

Thứ Bảy, 04/05/2013, 07:56 [GMT+7]
In bài này
.

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản gửi Sở VHTTDL tỉnh về việc báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL chỉ đạo các phòng quản lý và trung tâm văn hóa xây dựng báo cáo về việc thực hiện các thông tư quy định về tổ chức, hoạt động, tiêu chí của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tại địa phương. Báo cáo tập trung đánh giá các nội dung gồm: Công tác triển khai phổ biến và kết quả thực hiện các thông tư liên quan tại địa phương; Hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, hoạt động nghiệp vụ, hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ đối với cơ sở; Tổ chức các hội thi, hội diễn, tuyên truyền, cổ động với các ngành, đoàn thể; Tóm tắt nội dung hoạt động của thiết chế văn hóa cấp huyện, xã, thôn, làng, bản, ấp; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị… Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu báo cáo gửi về trước ngày 20-5-2013 để tổng hợp, đánh giá.

THI PHONG

;
.