123
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9-2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9-2017

Thứ Tư, 30/08/2017, 22:21 [GMT+7]
In bài này
.

Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Thông tư 04/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1-9-2017 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01-7-2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, như sau: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 1.846.000 đồng/tháng. Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã 1.786.000 đồng/tháng. Đối với các chức danh còn lại 1.653.000 đồng/tháng.

Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần

Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-9-2017về danh mục ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong các ngành, lĩnh vực như: Dịch vụ tư vấn về thuế, kế toán, kiểm toán. Dịch vụ việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kiểm định xây dựng. Quản lý bất động sản, chợ, trung tâm thương mại. Phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Từ ngày 15-9-2017 sẽ bỏ tiêu chí “có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”. Đây là nội dung được đề cập tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 của Nghị định 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy đại học công lập

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 5-9-2017 quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập. Theo đó, bài thi kiến thức chung khi thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) sẽ bao gồm các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng; Quan điểm, định hướng chiến lược phát triển các ngành hoặc chuyên ngành đào tạo của nhà trường; Pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn CDNN giảng viên cao cấp (hạng I). Dung lượng kiến thức của đề thi và nội dung thi về lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 70%, về pháp luật viên chức là 30%. Bài thi kiến thức chung sẽ thi theo hình thức tự luận trong thời gian 180 phút.

;
.