123
Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017): Họp mặt truyền thống và trao Giải báo chí năm 2016-2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017): Họp mặt truyền thống và trao Giải báo chí năm 2016-2017

Thứ Tư, 21/06/2017, 18:10 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên vì đã có cống hiến cho sự nghiệp báo chí tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.
Ảnh: THÀNH HUY

Chiều 21-6, tại TP. Vũng Tàu, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức họp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí tỉnh BR-VT năm 2016-2017.

Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh BR-VT, Tổng Biên tập Báo BR-VT phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh BR-VT, Tổng Biên tập Báo BR-VT phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: THÀNH HUY

Các đồng chí: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành cùng hơn 200 hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã đến dự.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và những đóng góp của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Báo cáo nêu rõ: Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, trong những năm qua, cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí tỉnh BR-VT đã có sự phát triển vượt bậc, xứng đáng là đội ngũ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Các chương trình, nội dung, hình thức tuyên truyền của 2 cơ quan báo chí của tỉnh là Đài PT-TH và Báo BR-VT đã phản ánh trung thực, khách quan tình hình thực tế trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh BR-VT; đồng thời nêu cao được nguyện vọng chính đáng, những đóng góp tích cực của người dân các địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên vì đã có cống hiến cho sự nghiệp báo chí tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên vì đã có cống hiến cho sự nghiệp báo chí tỉnh.
Ảnh: THÀNH HUY

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển của công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, Báo BR-VT đang tích cực triển khai Đề án Nâng cao chất lượng Báo BR-VT giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025. Đài PT-TH tỉnh cũng ráo riết thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng Đài PT-TH tỉnh. 

Theo đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cả về đạo đức lẫn chuyên môn nghiệp vụ. Bản thân mỗi nhà báo cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, để mỗi cơ quan báo chí địa phương thực sự là tiếng nói, diễn đàn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A báo chí tỉnh năm 2016-2017.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A Giải báo chí tỉnh năm 2016-2017. Ảnh: THÀNH HUY
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A báo chí tỉnh năm 2016-2017 cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A Giải báo chí tỉnh năm 2016-2017 cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực của các cơ quan báo chí tỉnh trong việc tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát, phản ánh, phân tích, đánh giá và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân; tích cực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời chú trọng phát hiện, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt  giải B báo chí tỉnh năm 2016-2017.
Đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B Giải báo chí tỉnh năm 2016-2017. Ảnh: THÀNH HUY
Đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B báo chí tỉnh năm 2016-2017.
Đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B Giải báo chí tỉnh năm 2016-2017. Ảnh: THÀNH HUY

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh cũng đề nghị các cơ quan báo chí trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng Báo BR-VT và Đài PT-TH tỉnh; bám sát tôn chỉ, mục đích nội dung định hướng của Trung ương và của tỉnh; chủ động xây dựng các kế hoạch tuyên truyền các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước và của tỉnh, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, trao giả và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C báo chí tỉnh năm 2016-2017.
Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, trao giải và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C Giải báo chí tỉnh năm 2016-2017. Ảnh: THÀNH HUY
Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy trao giải C báo chí tỉnh năm 2016-2017 cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy trao giải C Giải báo chí tỉnh năm 2016-2017 cho các tác giả, nhóm tác giả.
Ảnh: THÀNH HUY
Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo BR-VT, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải Khuyến khích báo chí tỉnh năm 2016-2017 cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh BR-VT, Tổng Biên tập Báo BR-VT, trao giải Khuyến khích Giải báo chí tỉnh năm 2016-2017 cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: THÀNH HUY

* Tại buổi họp mặt, 7 cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 19 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chỉ tỉnh BR-VT 2016-2017. Dịp này, Tỉnh Đoàn BR-VT cũng trao 19 giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí viết về đề tài thanh thiếu niên và nhi đồng.

Đồng chí Phan Đức Hiền, Chủ đồng Hội nhà báo tỉnh (bìa phải) và đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) trao giải và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí viết về thanh thiếu niên nhi đồng năm 2016-2017.
Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh BR-VT, Tổng Biên tập Báo BR-VT (bìa phải) và đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn (bìa trái) trao giải và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí tỉnh viết về thanh thiếu niên nhi đồng năm 2016-2017.
Ảnh: THÀNH HUY

ĐĂNG KHOA

;
.