123
Thúc đẩy đầu tư vào tam nông - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thúc đẩy đầu tư vào tam nông

Thứ Sáu, 05/06/2020, 20:41 [GMT+7]
In bài này
.

Tờ trình của Chính phủ về tiếp tục miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm tới (2021-2015) được báo cáo tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước và các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ đối với nông dân và khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được thực hiện từ năm 2001 đến nay. Qua tổng kết, đánh giá 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho thấy, tổng số thuế SDĐNN miễn giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2011-2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/ năm; giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỷ đồng/năm. Chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là một trong những giải pháp có tác động tích cực, quan trọng trong việc trực tiếp hỗ trợ người nông dân và khuyến khích các tổ chức, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Từng bước tiến hành phương thức tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa. Đồng thời, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân, tạo thêm nhiều việc làm cho khu vực nông thôn và khuyến khích người nông dân gắn bó hơn với ruộng đất.

Thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về tiếp tục miễn thuế SDĐNN, đa số đại biểu QH tán thành và nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết này nhằm hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy tam nông phát triển. Đánh giá cao việc QH sẽ ban hành Nghị quyết về miễn thuế SDĐNN góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhiều hơn, đại biểu Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) cho rằng, việc miễn sắc thuế SDĐNN sẽ góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp và quan trọng hơn là tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống của người nông dân và giảm nghèo một cách bền vững. Sau khi được QH thông qua, việc ban hành dưới hình thức Nghị quyết về tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN trong thời hạn 5 năm (từ 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2025) là phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, miễn thuế SDĐNN đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối; miễn thuế SDĐNN đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho các hộ nghèo. Miễn thuế SDĐNN đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân là thành viên HTX sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của HTX, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập HTX sản xuất nông nghiệp...

Tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN giai đoạn 2021-2025 là thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, các DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Hiện cả nước có hơn 50.000 DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có khoảng 10.200 DN trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản. Tuy vậy, sự phát triển của các DN trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế phát triển; chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, để góp phần đạt mục tiêu về số lượng DN hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 là 80.000 – 100.000 DN, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3%/năm, thì việc tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế SDĐNN là một trong những giải pháp hỗ trợ thiết thực, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và tình hình bất lợi về thiên tai, về biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

HOÀNG LÊ

;
.