123
Trí tuệ tập thể - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Trí tuệ tập thể

Thứ Sáu, 22/05/2020, 21:39 [GMT+7]
In bài này
.

Theo lẽ thường, với mỗi người, những việc liên quan trực tiếp bao giờ cũng được ưu tiên, đó là tâm lý vị kỷ. Điều đó hoàn toàn không sai. Ai cũng có việc của mình, vì cuộc sống của bản thân, của gia đình. Trong nhiều hoàn cảnh, sự vị kỷ trở nên vô cùng hữu ích với xã hội. Cứ tạm hiểu: nếu ai cũng lo cho tính mạng của mình mỗi khi ra đường thì gánh nặng về an toàn giao thông sẽ được trút bỏ phần nào. Trong đại dịch COVID-19, việc người dân Việt Nam tự phòng vệ cho bản thân đã giúp đất nước bước qua đại dịch một cách dễ dàng.

Nhưng sự vị kỷ ở mức độ thái quá sẽ trở nên ích kỷ. Chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà hời hợt với những việc trong tổ chức là điều nên tránh. Tinh thần gánh vác việc chung, trên thực tế, bao giờ cũng được đánh giá cao hơn so với sự vị kỷ. Kể cả khi, sự vị kỷ có mang lại những lợi ích như đã nói ở trên.

Đất nước đang ở trong những tháng ngày đặc biệt quan trọng. Khó khăn chưa hết vì đại dịch chưa qua hẳn. Trong bối cảnh này, tổ chức Đảng các cấp đang tiến hành đại hội, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Lúc này, Đảng cần hơn hết những tiếng nói đóng góp, xây dựng, cần tinh thần gánh vác việc chung. Không chỉ từ những người trong Đảng mà kể cả những người ngoài Đảng.

Dĩ nhiên, tiếng nói đó càng quý hơn nếu xuất phát từ đội ngũ đang đảm đương chức trách, nhiệm vụ trong bộ máy Nhà nước. Vì chỉ có những người đang triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng thì mới có thể đánh giá một cách trung thực, khách quan, mới tổng kết thực tiễn chính xác và đề xuất được những ý tưởng mới vì sự phát triển trong tương lai. Từ đó, tổ chức Đảng các cấp mới hoàn thiện được Nghị quyết cho nhiệm kỳ mới, xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ.

Góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng, tuy nhìn bề ngoài ít liên quan trực tiếp đến mỗi cá nhân. Chính vì điều này, ở một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức trong bộ máy, còn xuất hiện thái độ hời hợt, thiếu tâm huyết. Bởi vì bản thân những cán bộ, công chức, đảng viên chưa nhận thấy thấu đáo tầm ảnh hưởng của các Nghị quyết trong việc định hướng tương lai, quyết định đến sự phát triển; coi chuyện chuẩn bị báo cáo chính trị là của cấp ủy các cấp, của cán bộ lãnh đạo - những người quan trọng. Ít ai nghĩ một cách tường tận, người quan trọng không ai khác chính là những người đang vận hành công việc; người quan trọng để xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ trong tương lai cũng là những người đang hoạt động thực tiễn.

Trong Đảng có một điều luôn đúng: nếu phát huy được trí tuệ tập thể trên nền tảng của sự đoàn kết thì tổ chức Đảng luôn mạnh. Và trí tuệ tập thể là việc không thể áp đặt, không thể hô hào mà có được, ngược lại phải bằng chính sự tâm huyết, góp sức và tự ý thức của mỗi đảng viên. Đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội Đảng một cách tâm huyết là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Nhưng để có được trí tuệ tập thể, ngoài việc đảng viên tâm huyết, tổ chức Đảng các cấp cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, lắng nghe và cầu thị để tranh thủ được trí tuệ của từng cá nhân.

HOÀNG PHỐ

;
.