123
Truyền cảm hứng cho người lao động - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Truyền cảm hứng cho người lao động

Thứ Năm, 27/09/2018, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động vừa thành công và bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Đại biểu dự Đại hội có cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển đến Đại hội, chuyển đến giai cấp công nhân và người lao động thông điệp quan trọng: Tổ chức Công đoàn hãy truyền cảm hứng cho người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ XII và các nhiệm kỳ tiếp sau.

Muốn làm được điều này, Công đoàn phải là chỗ dựa vững chắc của công nhân và lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên. Công đoàn thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, lao động; bảo vệ các chế độ, chính sách cho công nhân và người lao động, coi đây là nhiệm vụ then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia Công đoàn và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn. Công đoàn tăng cường khối đoàn kết, triệu người như một, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, không ngừng phấn đấu vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mỗi công nhân, mỗi người lao động, vì sự ổn định và phát triển của DN, sự phồn vinh của đất nước.

Trong đối thoại với các đại biểu Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý chương trình “Cùng hành động” giữa Công đoàn và Chính phủ, theo đó tạo mọi điều kiện để công nhân, người lao động có điều kiện học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của DN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Mọi công nhân, người lao động, mọi DN, nhà đầu tư cùng vào guồng chạy, guồng tăng tốc của đoàn tàu công nghệ 4.0, không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng về ứng dụng công nghệ. Bởi lẽ, chúng ta không vào guồng, đứng ngoài, chậm chân, hậu quả tất yếu sẽ là tụt hậu, năng lực cạnh tranh quốc gia kém cỏi, nghèo đói sẽ không buông tha chúng ta. Thủ tướng chỉ rõ: Thời đại 4.0, nâng cao tính cạnh tranh quốc gia là chìa khóa thành công của hội nhập quốc tế, không thua chị kém em. Cuộc chiến tranh thương mại thế giới đang rất gay gắt đã minh chứng điều đó, quốc gia nào cạnh tranh quốc gia yếu sẽ rất khó đứng vững, công nhân và người lao động lĩnh đủ.

Tổng Bí thư và Thủ tướng nhắc nhở: Mọi người phải học, phải nâng cao trình độ thì mới ứng dụng được công nghệ. Người trẻ học, người không còn trẻ càng phải học, học để nắm bắt công nghệ. Tổ chức Công đoàn phải đổi mới hoạt động, cùng chính quyền, cùng giám đốc DN suy nghĩ cách làm, cách tạo điều kiện cho công nhân, người lao động có điều kiện học tập thiết thực, ứng dụng công nghệ thiết thực. Một ngày mà công nhân, người lao động chưa có nhà ở, con cái họ không có chỗ học tập, không có ai trông giữ, chăm sóc - tức là không an cư thì làm sao họ lạc nghiệp; làm sao họ yên tâm làm việc và học tập. Đấy là thực tế, là những khó khăn mà chỉ riêng công nhân, chỉ riêng người lao động không thể giải quyết, tháo gỡ được. Đó là những việc mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải vào cuộc; tổ chức công đoàn và Chính phủ cùng hợp lực, xắn cao ta áo để hành động, chung tay chăm lo đời sống công nhân, người lao động cũng như việc học tập của họ. Đại hội XII của công đoàn Việt Nam không còn nói suông, chung chung mà cả Chính phủ và công đoàn cam kết bắt tay vào hành động, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ khá cao, nếu không muốn nói là chiếm tỷ trọng chủ yếu. Các khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó có một số DN chủ đầu tư là người nước ngoài, hoạt động Công đoàn ở khu vực này còn không ít lúng túng, vướng mắc. Xây dựng và đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn ở khu vực này nói riêng, trong toàn hệ thống tổ chức Công đoàn nói chung đang là những vấn đề cần bàn thảo để có giải pháp thỏa đáng, hữu hiệu trong việc nâng cao vai trò, vị trí, tiếng nói của tổ chức đại diện quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động. Bản thân công nhân, người lao động chung tay, hiến kế, chủ động xây dựng, đổi mới hoạt động Công đoàn, xây dựng, phát triển thương hiệu DN, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2013 truyền đi thông điệp “Công đoàn truyền cảm hứng cho người lao động” đã thổi luồng gió mới vào hoạt động Công đoàn. Sau đại hội XII, cùng với hệ thống tổ chức công đoàn cả nước, các tổ chức Công đoàn BR-VT, với tinh thần mới, chương trình hành động mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng và phát triển thương hiệu DN, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

HẢI VÂN

 

;
.