123
Tự hào 73 mùa Thu độc lập - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tự hào 73 mùa Thu độc lập

Thứ Sáu, 31/08/2018, 11:35 [GMT+7]
In bài này
.

Cách nay 73 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của hàng vạn quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Cách mạng Tháng Tám ngày 19-8-1945 thành công đã đập tan xiềng xích nô lệ của đế quốc thực dân, xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỷ, đưa dân tộc Việt Nam bước sang trang sử mới: Thời kỳ độc lập tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân được làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ đất nước.

73 năm qua, kể từ ngày đất nước giành được độc lập, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách mà có lúc trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Dân tộc ta đã lần lượt trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ (1954-1975). Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Giang sơn thu về một mối, nước ta có điều kiện để xây dựng kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng vừa thống nhất, nước ta lại phải trải qua 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Với tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong Tuyên ngôn độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”, biên cương, bờ cõi tiếp tục được bảo vệ vững chắc, dù kẻ thù có hung bạo đến đâu cũng phải lùi bước.

Đất nước hòa bình, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước từng bước vượt qua khó khăn, trì trệ. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, là điều kiện để nước ta hội nhập sâu rộng với thế giới.

Hiện nay, Việt Nam vẫn còn đang ở trong nhóm nước có thu nhập trung bình của thế giới. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, trì trệ vẫn còn ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tình trạng nghèo đói vẫn còn xảy ra ở một số vùng, địa phương. Lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo đất nước của Đảng, các thế lực thù địch ngày đêm xuyên tạc, chống phá nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước. Chúng lợi dụng sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, những vụ tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đã phát hiện và quyết liệt xử lý để đả kích, cho rằng đó bản chất của Đảng, của chế độ và đòi đa đảng, chối bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Nhưng chúng cố tình bỏ qua những thành tựu to lớn mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam tạo nên trong suốt gần 90 năm qua, kể từ khi Đảng được thành lập. 

Thực tế, trong quá trình lãnh đạo, Đảng cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng Đảng cũng nhanh chóng nhận ra và kịp thời sửa chữa, khắc phục, đặc biệt là công cuộc đổi mới toàn diện từ năm 1986, đã nhanh chóng đưa đất nước ra khỏi tình trạng đói nghèo và ngày càng phát triển. Cần phải khẳng định, những biểu hiện tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên là do sai lầm từ mỗi cá nhân chứ không phải là của Đảng. Hiện nay, Đảng đã và đang tiếp tục không ngừng đổi mới. Trong đó, công cuộc chống tham nhũng đang diễn ra quyết liệt. Nhiều người từng là lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước đã và sẽ bị xử lý kỷ luật, trả giá cho những sai lầm do mình gây ra, kể cả những người đã nghỉ hưu mà trước đây vốn được cho là “hạ cánh an toàn” thì nay cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. 

Nhìn lại 73 mùa Thu độc lập đã qua, chúng ta càng tự hào, vui sướng khi được sống trong thời đại hòa bình. Là công dân của một quốc gia độc lập, chúng ta càng trân trọng hơn những mất mát, hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự soi đường bởi chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự chung sức, đồng lòng của cả dân tộc, đất nước ta sẽ ngày càng tiến lên, sánh ngang với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NGUYỄN ĐỨC

;
.