123
Kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng

Chủ Nhật, 13/05/2018, 18:14 [GMT+7]
In bài này
.

Trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, nhiều cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân cho biết họ quan tâm sâu sắc tới sự kiện quan trọng này và bày tỏ sự kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng được hội nghị bàn thảo, thông qua. 

Cả 3 đề án quan trọng về Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Cải cách chính sách tiền lương và Cải cách chính sách BHXH mà Trung ương tập trung bàn bạc, thảo luận, cho ý kiến đều là những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng tới sự phát triển của đất nước, cuộc sống của người dân nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dõi theo với kỳ vọng lớn lao cũng là điều dễ hiểu. 

Cán bộ là vấn đề sống còn. Bác Hồ đã từng nói mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thời gian qua, tình trạng chạy chức, chạy quyền, tham nhũng quyền lực, lợi ích nhóm, cán bộ phẩm chất yếu kém, người nhà nhiều hơn người tài đã làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng, giảm sút niềm tin của nhân dân, tạo nên nhiều dư luận không tốt về đội ngũ cán bộ, gây bất ổn trong xã hội. 

Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đã có nhiều quyết sách về công tác cán bộ nhưng lĩnh vực này vẫn còn bất cập, hiệu quả thấp. Phải tới hội nghị này, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ mới xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, đưa ra hệ thống các quan điểm, những yêu cầu, tiêu chuẩn cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cơ chế quản lý, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm; Quy trình thực hiện công tác cán bộ từ đánh giá đến quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cũng hoàn thiện hơn, dân chủ hơn và không thuộc đặc quyền do một nhóm người quyết định; Công tác luân chuyển cán bộ mà trọng tâm là bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương để giải quyết bài toán cục bộ địa phương, hạn chế tình trạng họ hàng, thân quen, cánh hẩu đặc biệt được chú trọng. Người dân tin tưởng với 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ vừa được hội nghị thông qua sẽ xây dựng được một đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để phục vụ tốt, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới xây dựng và phát triển đất nước.  

Chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua 4 lần cải cách nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, còn mang tính bình quân, cào bằng, quá nhiều loại phụ cấp, khoản thu nhập ngoài lương làm phát sinh nhiều bất hợp lý. Nguyên nhân chính của tình trạng bất cập này là do bộ máy quá cồng kềnh, chi thường xuyên quá cao. Chính sách tiền lương ấy chưa khuyến khích những sáng kiến, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ các cấp. 

Đề án về cải cách chính sách tiền lương được đưa ra bàn thảo lần này, xác định tiền lương phải đáp ứng đúng bản chất và chức năng của tiền lương; cán bộ, công chức phải thực sự sống được bằng tiền lương của mình và đó phải là thu nhập chính bảo đảm đời sống và tái tạo sức lao động cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và cả gia đình họ. Để thực hiện có hiệu quả chính sách tiền lương mới này, điều quan trọng là nhanh chóng tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tăng quỹ lương. Đây chính là cách đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động. 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Điểm nhấn nhận được sự quan tâm của dư luận trong Đề án cải cách chính sách BHXH được xây dựng và trình Hội nghị Trung ương lần này được cải cách theo hướng từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện BHXH toàn dân, phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, hiện đại theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Điều đó cho thấy đề án được xây dựng công phu, khoa học, có tính thực tiễn và khả thi cao. Thực hiện đề án có hiệu quả sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội. 

Nhân dân trông chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng vừa được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7. Và hy vọng ngay sau hội nghị, 3 đề án quan trọng sẽ được nhanh chóng triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.