123
Quyết liệt - toàn diện và đồng bộ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Quyết liệt - toàn diện và đồng bộ

Thứ Năm, 12/04/2018, 18:27 [GMT+7]
In bài này
.

 “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải làm toàn diện, đồng bộ, phải kết hợp giữa xây và chống - xây là cơ bản, chống phải rất quyết liệt” - Đó là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 10-4-2018, nghe báo cáo tổng hợp 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư tại 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng, chăm lo việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là công tác then chốt trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng, bởi Đảng là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bài học kinh nghiệm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là phải làm toàn diện và đồng bộ cả về cả tư tưởng, chính trị và tổ chức; thực hiện đồng bộ từ Trung ương - các ban, bộ, ngành đến từng địa phương, cơ sở, ở mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tổ chức đoàn thể, MTTQ. Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần thẳng thắn, nghiêm túc trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Sự đồng bộ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần nhất là dựa vào dân và báo chí - công khai, minh bạch những khuyết điểm, sai phạm, hoặc có dấu hiệu sai phạm. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Một Đảng che giấu khuyết điểm là một Đảng hỏng, công khai nhận khuyết điểm thì Đảng mới tiến bộ. Tại cuộc họp ngày 10-4-2018 của Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại tư tưởng quan trọng này của Bác và chỉ rõ thêm: “Không sợ sự công khai làm mất uy tín của Đảng. Công khai là thanh bảo kiếm giúp xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Thực tế cho thấy thời gian qua, ta làm mạnh, công khai hóa các sai phạm của cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, uy tín của Đảng càng cao, nhân dân càng có thêm niềm tin vào Đảng”. Phát hiện sai phạm thì kiểm điểm và xử lý tới nơi tới chốn, không bao che, làm triệt để, xử lý kỷ luật nghiêm minh. Khi có đủ bằng chứng về việc cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật thì kiên quyết xử lý bằng pháp luật, không có bất cứ vùng cấm nào.

Bài học kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng là phải kết hợp giữa xây và chống, xây đi đôi với chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt. Năm 1960, khi bàn về chống chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Xây và chống là hai mặt song hành, xây là chủ yếu, là mặt cơ bản; chống là nhằm phục vụ cho xây. Chống phải làm đến cùng, làm quyết liệt, có sai phạm thì cán bộ, đảng viên phải chịu kỷ luật đúng mức để làm gương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra: “Đau xót khi đồng chí của mình bị Đảng kỷ luật, Nhà nước xử lý pháp luật, nhưng không thể không làm; kỷ luật một người để cứu muôn người”. Có như vậy thì xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới tạo được nền tảng chắc chắn, bền vững, lâu dài, cán bộ mới không bị hư hỏng. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ  rõ: Việc lãnh đạo và chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với kiểm soát (kiểm tra); phải tổ chức kiểm soát đúng, kiểm soát khéo thì mới biết ai làm ít, ai làm nhiều, ai chỉ nói suông mà không làm. Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng cây cối quý báu. Cán bộ, đảng viên phải chống việc ham dùng người bà con, anh em quen biết, bè bạn, cho họ là người chắc chắn hơn người khác. Tư tưởng của Người đã được thể chế bằng luật lệ, quy định, ai vi phạm thì đương nhiên phải bị xử lý.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhìn lại có thể thấy Đảng ta đã làm được nhiều việc bước đầu quan trọng, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Năm 2017, các cấp ủy Đảng, các Đảng bộ trong cả nước, qua kiểm tra - kiểm soát đã phát hiện hàng ngàn vụ sai phạm, kỷ luật hàng ngàn đảng viên, dưới nhiều hình thức khác nhau. Không ít đảng viên sai phạm - “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đã bị kỷ luật Đảng, bị xử lý pháp luật. Trước đây, có một số người đưa ra phản biện cho rằng, xử lý quyết liệt, công khai hóa sai phạm, uy tín của Đảng giảm sút, kinh tế - xã hội sẽ chững lại. Thực tế đã chứng minh sinh động điều ngược lại. Thực tế tình hình đất nước cho thấy: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, làm quyết liệt, công khai sai phạm, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, không loại trừ ai đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vị thế và uy tín của Đảng trong xã hội được tăng cường. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra, xuất nhập khẩu và dự trữ ngoại hối vượt mức kỷ lục. Quý 1 năm 2018, tốc đố tăng trưởng vượt mốc 7%, mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, chống nhóm lợi ích, bởi đó là sự sống còn của Đảng, của chế độ, nếu ai nhụt chí chống tham nhũng thì đứng sang bên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có bước đi thích hợp nhưng phải làm toàn diện và đồng bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa xây và chống - xây là cơ bản, chống phải làm quyết liệt, kiên trì, kiên quyết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, huy động các lực lượng rộng rãi, đông đảo tham gia, không chỉ bằng hô hào, khuyên bảo mà phải bằng cơ chế, luật pháp, xử lý rốt ráo các cá nhân và  tổ chức có sai phạm, bất kể họ là ai.

HẢI VÂN

 

 

;
.