123
Năm mới, vững vàng đổi mới - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Năm mới, vững vàng đổi mới

Chủ Nhật, 31/12/2017, 13:34 [GMT+7]
In bài này
.

Chào năm mới 2018!

Ngày đầu tiên của năm mới 2018 trên mảnh đất Bà Rịa-Vũng Tàu đã trở nên ấm áp hơn với sự trở lại của bầu trời xanh và chút nắng vàng sau những ngày âm u từ dư âm của một cơn bão muộn. Mọi tất bật, lo âu của những ngày qua đã được thay thế bằng sự háo hức đón chào năm mới 2018 với sự kỳ vọng nhà nhà no ấm, người người tươi vui.

Cũng trong những ngày tràn đầy khí thế bước vào năm mới 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các địa phương đã đặt lên bàn nghị sự những vấn đề nóng hổi tính thời sự, nhận định, đánh giá toàn diện những thành tựu nổi bật cũng như những hạn chế cần khắc phục trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn xã hội trong năm 2017 và quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2018. 

Các báo cáo của tỉnh qua phân tích đã đúc kết thành tựu của tỉnh trong năm 2017: Các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực đã mang lại những tác động tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu dịch vụ du lịch, cảng biển, vận tải, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu, tổng vốn đầu tư phát triển, tổng thu ngân sách trên địa bàn… đều tăng vượt mức Nghị quyết đề ra, các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm cơ bản hoàn thành.

Thu ngân sách vượt dự toán, tạo điều kiện bảo đảm cân đối chi đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách quốc gia. Môi trường đầu tư, kinh doanh theo đó cũng đã được cải thiện, tạo điều kiện thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển DN. Các ngành GD-ĐT, Y tế, Văn hóa, Thể dục-Thể thao triển khai đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ được giao; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và giám sát thường xuyên đã kịp thời tháo gỡ nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng; tạo niềm tin tưởng của dân vào Đảng, vào chính quyền, khích lệ mọi người dân cống hiến trí tuệ và sức lực để xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày một phát triển. 

Bước sang năm mới, ngoài việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 của tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước sẵn sàng những bước đi kiên quyết và vững vàng cho việc triển khai thực hiện 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đổi mới để phát triển. Muốn phát triển phải không ngừng đổi mới. Lịch sử Cách mạng Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước ta 42 năm qua kể từ khi Bắc Nam thống nhất một nhà đã chứng minh điều đó. Đúng như tinh thần phát biểu chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư về học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII, Đảng bộ, chính quyền cùng với quân và dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không chỉ đào sâu nghiên cứu những nội dung cơ bản của các nghị quyết, mà “mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống”. Điều đó càng thêm khẳng định, con đường đi phía trước của năm mới 2018 đối với cả nước nói chung, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng có rất nhiều việc hệ trọng phải làm. Sự nỗ lực và tự tin vào từng bước đi của chính mình, vào sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân chính là thắng lợi bước đầu góp phần khẳng định sự thành công của địa phương và đất nước trên bước đường tương lai. 

BR-VT

;
.