123
"Tai mắt từ nhân dân" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

"Tai mắt từ nhân dân"

Thứ Sáu, 03/11/2017, 17:55 [GMT+7]
In bài này
.

Ban Bí thư Trung ương Đảng mới đây đã ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là quá đúng và chuẩn xác, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Kinh nghiệm thực tế từ một số quốc gia cho thấy, tinh thần lấy nhân dân làm “tai mắt” đã dẫn đến những thành công nhất định trong công tác phòng, chống tham nhũng. Những vị trí chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của một số chính phủ đã buộc phải ngậm ngùi “ra đi” chỉ vì bị cáo buộc tham nhũng. Nhiều phát giác “biển thủ công quỹ”, “lợi dụng chức quyền để tham nhũng”, “nhận tiền hối lộ” đều xuất phát từ truyền thông, hay cộng đồng cư dân. Không ở đâu xa, chúng ta có thể học tập kinh nghiệm ở quốc gia cùng khối ASEAN là Singapore, được xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng mức độ tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2016.

Bí quyết thành công của Chính phủ Singapore là thành lập Cục Điều tra tham nhũng-một tổ chức có sự độc lập cao độ trong các hoạt động của mình với mọi ảnh hưởng chính trị. Và sức mạnh của Cục Điều tra tham nhũng chính là văn hóa “nói không” với tham nhũng của người dân Singapore. Cơ quan này đã đánh giá và dựa nhiều vào thông tin tố giác của dân chúng. Cục Điều tra tham nhũng đã thành lập các trung tâm và kênh tiếp nhận thông tin tố giác thuận tiện cho dân chúng tiếp cận gần như mọi nơi, kể cả trên đường phố, trong khu dân cư, qua mọi kênh thông tin như internet, điện thoại... Phần lớn các cuộc điều tra tham nhũng của Cục được bắt nguồn từ tin tố giác của người dân.

Quay trở lại với nước ta, trong suốt nhiều năm qua, Đảng, Chính phủ luôn đặt công tác phòng, chống tham nhũng lên hàng đầu. Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp về phòng, chống tham nhũng đã được xác định một cách có hệ thống trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI), Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và Văn kiện Đại hội XII của Đảng; được cụ thể hóa bởi nhiều quy định của Đảng và Nhà nước; trong đó đặc biệt là Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Luật phòng chống tham nhũng, Luật tiếp cận thông tin, Luật cán bộ công chức và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác… 

Nhìn nhận một cách khách quan, dù có đầy đủ hệ thống các quy định, nhưng chúng ta vẫn chưa có được một mô hình phòng, chống tham nhũng hữu hiệu, có tính ổn định và có đủ quyền lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ khó khăn này. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn chưa tận dụng hiệu quả “tai mắt” là quần chúng nhân dân, chưa phát huy hết những “kênh” thông tin từ đại chúng.

Dư luận đang rất đồng tình khi Chính phủ đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Một trong những điểm then chốt được bổ sung là chuyện kê khai tài sản, thu nhập và  công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Dự thảo luật cũng đưa ra một số phương án lựa chọn liên quan đến một số điểm mới được bổ sung như: cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập; đối tượng kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê tài sản, thu nhập; và trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng… Như vậy, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền, cần công khai rộng rãi Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) để mọi tầng lớp nhân dân cùng góp ý để được tham gia ngay ở giai đoạn đầu của công tác phòng, chống tham nhũng. Về lâu dài, nhân dân cũng chính là đối tượng trọng yếu tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Luật. Song song đó, rất cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền để lan rộng tinh thần chống tham nhũng ra khắp cộng đồng; xây dựng cho bằng được văn hóa “nói không” với tham nhũng của toàn xã hội.

SƠN TRÀ

 

;
.