123
Đột phá của đột phá - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đột phá của đột phá

Thứ Tư, 04/10/2017, 19:44 [GMT+7]
In bài này
.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bàn thảo và có Nghị quyết về cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy, tinh giản biên chế. Các giải pháp, biện pháp đưa ra đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Chỉ tiêu tinh giản biên chế được Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sở Nội vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa vào chương trình hành động của các ban Đảng, sở, ngành, địa phương, các đoàn thể. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tinh giản biên chế, cải cách bộ máy, thủ tục hành chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền - hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới kinh tế xã hội.

Trên phạm vi cả nước, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã triển khai các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện cải cách bộ máy, tinh gọn biên chế, coi đây là công tác trọng yếu của năm 2017. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện ngay các giải pháp cải cách bộ máy, tinh gọn biên chế. Bộ Công thương, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện, bước đầu quyết định cơ cấu lại bộ máy, giảm một số cục, vụ, viện và tinh giản hàng trăm biên chế trùng lắp chức năng nhiệm vụ. Kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Tuy nhiên, nhìn chung các bộ, ban, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự coi đây là cuộc cách mạng, cần tập trung sức làm triệt để, quyết liệt hơn nữa. Có không ít ý kiến chuyên gia nói thẳng: Tinh gọn bộ máy và biên chế phải như một cuộc cách mạng, tránh hô hào, đừng để tình trạng “35-40 % công chức vô thưởng vô phạt, có họ cũng được, không có cũng không sao; tránh “bình mới rượu cũ”. Bộ máy hành chính nước ta quá cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo, hiệu lực hiệu quả thấp. Nhiều công chức, viên chức sáng vác ô đi, tối vác ô về. Hiện tượng đầu giờ ghé đến cơ quan “đậu mặt” một hai giờ sau bỏ đi làm việc riêng, ra quán cà phê tán dóc. Cung cách hoạt động trì trệ - chơi nhiều hơn làm, tự nó triệt tiêu nhân tố tích cực, làm suy yếu sức chiến đấu, sự năng động của bộ máy.

Không ít chuyên gia, đại biểu Quốc hội nói thẳng: “Cải tổ bộ máy, tinh gọn biên chế phải được coi là giải pháp đột phá của đột phá”; “Cơ quan Đảng phải gương mẫu mở đột phá cải tổ bộ máy, tinh gọn biên chế”. Trên báo chí, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ví von: “Bộ máy dứt khoát phải tinh gọn hơn, nếu cứ phình to như bụng phệ thì rất nặng nề, đi lại hay làm lụng cái gì cũng khó, không năng động”. Đúng là bộ máy đang phình to như “bụng phệ”, đã dồn chúng ta vào chân tường, nếu không nhanh chóng cải tổ bộ máy, sức mạnh của đất nước, của chế độ sẽ suy yếu.

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) họp trong nửa đầu tháng 10-2017 sẽ xem xét và ra quyết sách cải cách bộ máy hành chính nhà nước – quyết liệt tinh giản biên chế. Khác với các lần trước, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cảnh báo sự “nguy cấp” của yêu cầu cải cách mạnh mẽ, quyết liệt. Đã đến lúc phải cách mạng cơ cấu lại tổ chức, bộ máy chính trị - hành chính, sáp nhập các bộ phận – cơ quan chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; “nhất thể hóa” người đứng đầu. Trong một bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cần được tính toán lại, tổ chức nào cần “xã hội hóa” thì “tự lo”, bỏ ra ngoài đội hình ăn lương ngân sách, bộ phận nào chồng chéo chức năng nhiệm vụ thì sáp nhập, cắt bỏ.

Gọi là cách mạng thì không sợ đau, không sợ bỏ ra thì ai nuôi họ, ai gánh cho họ cuộc sống, kiểu nhà nhà, người người đua nhau vào biên chế… suốt đời. Công việc chẳng có bao nhiêu mà cứ ngồi hưởng lương nhà nước – tiền đóng thuế của dân. Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn cải tổ bộ máy và tinh gọn biên chế, kết quả rất đáng khích lệ. Một số địa phương của Phú Thọ… tinh gọn biên chế ngay cấp xã thành công, được dư luận đồng tình, hoan nghênh.

Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước, dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất định sẽ thực hiện thành công quyết sách cải cách bộ máy, tinh giản biên chế. Để cuộc cách mạng đi tới đích, khác với trước đây, cần sự đồng lòng, đồng sức từ nhận thức đến hành động. Sự trì trệ, phình to bộ máy - kiểu “bụng phệ” đang tự nó làm suy yếu nội lực của chúng ta. Phải coi cải cách bộ máy, tinh giản biên chế như là cuộc chiến chống tham nhũng, là giải pháp “đột phá của đột phá”, mở đường cho công cuộc đổi mới đất nước lần thứ hai.

HẢI VÂN

;
.