123
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thứ Tư, 16/08/2017, 22:59 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8-8, Chính phủ có Nghị quyết số 71/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBVPTR). Qua  đó, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân và đẩy mạnh xã hội hóa công tác QLBVPTR; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác QLBVPTR, bảo đảm thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần tạo việc làm, xóa đói - giảm nghèo, cải thiện sinh kế, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Tỉnh BR-VT hiện có tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 26.807ha, trong đó: rừng đặc dụng 16.070ha, rừng phòng hộ 8.068ha, rừng sản xuất 4.469ha. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác QLBVPTR trên địa bàn. 

Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1184/QĐ-UBND “Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh BR-VT giai đoạn đến năm 2020” với một số mục tiêu cơ bản như sau: Đến năm 2020, bảo đảm độ che phủ của rừng đạt 15-17% (tính cả cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm là 52%) so với đất tự nhiên toàn tỉnh; GDP lâm nghiệp đạt khoảng 6 - 7 % GDP của ngành nông nghiệp - nông thôn; Khai thác rừng trồng 3.425 ha để cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến lâm sản, bột giấy và xuất khẩu, hàng năm khai thác khoảng 9-11 ngàn mét khối gỗ, 3 ngàn tấn củi bảo đảm cung cấp các nhu cầu gỗ, củi phục vụ xây dựng cơ bản và dân sinh; Tạo việc làm cho khoảng 5 ngàn lao động nghề rừng thông qua việc giao khoán bảo vệ rừng, tham gia các hoạt động du lịch dưới tán rừng, trồng rừng, khai thác rừng, khai thác lâm sản ngoài gỗ như điều, cao su…

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-CP, trong thời gian tới, tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác QLBVPTR với các giải pháp đồng bộ, nhằm bảo vệ rừng tự nhiên, chống suy thoái nguồn tài nguyên rừng, phát triển rừng trồng trên diện tích đất chưa có rừng có khả năng trồng rừng, bảo vệ và chống lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Đặc biệt tăng cường quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt đối với hai khu rừng nguyên sinh là Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu 11.142ha nằm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Vườn Quốc gia Côn Đảo 5.831ha thuộc huyện Côn Đảo. Bởi, hai khu rừng nguyên sinh này có vai trò rất quan trọng trong phòng hộ, cân bằng sinh thái, bảo đảm môi sinh – môi trường, tạo cảnh quan phát triển du lịch và có vị trí đặc biệt trong công tác quốc phòng - an ninh. Mặt khác, trong tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn 5.113ha, (tập trung nhiều ở huyện Tân Thành 2.640ha, TP.Vũng Tàu 1.890ha) cũng cần được QLBVPT và khai thác hợp lý. Do rừng ngập mặn được xem là “vành đai xanh” chống xói lở ở các vùng cửa sông, ven biển, ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn sâu vào đất liền, có vai trò điều hòa khí hậu, hạn chế bão lũ, triều cường, chống lại biến đổi khí hậu và mang lại các giá trị cho đời sống như nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối nguyên liệu cho chế biến công nghiệp và thực phẩm, tạo cảnh quan phát triển du lịch.

NHỰT THANH

;
.