123
Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Thứ Năm, 31/08/2017, 21:24 [GMT+7]
In bài này
.

Cách đây 72 năm (2-9-1945 – 2-9-2017), chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc khi Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Mamoru Shigemitsu đặt bút ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri của Mỹ ở Thái Bình Dương. Cũng thời điểm ấy, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Với giọng đọc trang trọng, ấm áp, vang xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Tuyên ngôn nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới...”. Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và Chủ nghĩa Xã hội. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã bước sang trang mới kể từ thời khắc lịch sử ấy.

Suốt 72 năm qua, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta từ thế hệ này sang thế hệ khác phát huy và làm cho ngày càng lớn mạnh. Quân và dân ta, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc với chiến thắng làm nên lịch sử, vang dội địa cầu: chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta đã dồn sức, đồng lòng với Đảng, chính phủ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đến nay, sau 42 năm ngày đất nước thống nhất, hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trong tất cả mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Việt Nam đã khẳng định được vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Đời sống nhân dân thay đổi từng ngày, thỏa nguyện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946, sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng một bước đáng kể, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo được các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và ủng hộ nhiệt tình đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nước ta cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức của thời kỳ hội nhập, với những bài học sâu sắc cho toàn Đảng, toàn dân ta để từ đó ngày càng vững bước hơn, kiên định hơn trên con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

Hòa chung với cả nước, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 năm nay, Đảng bộ, quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ  và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, đúng với tinh thần Đại hội đã đề ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân; phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch”.

BR-VT

;
.