123
Đổi mới công nghệ, nhiệm vụ sống còn - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đổi mới công nghệ, nhiệm vụ sống còn

Thứ Tư, 17/05/2017, 22:29 [GMT+7]
In bài này
.

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ (KHCN) hiện đại đã và đang tác động mạnh mẽ đối với quá trình phát triển của lực lượng sản xuất, giúp nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến cơ cấu nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Thời gian qua, hoạt động KHCN của các doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành đòn bẩy cho sự phát triển ổn định và bền vững của kinh tế xã hội. Hoạt động KHCN bước đầu đã thành công ở các mặt: Đưa ra sản phẩm mới; Đưa ra phương pháp sản xuất mới; Chinh phục thị trường mới; Sử dụng nguồn nguyên liệu mới...

Đổi mới công nghệ là giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, từ đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia. Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh quyết liệt hiện nay, quốc gia nào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì quốc gia đó phát triển bền vững. Phát triển KHCN ở Việt Nam là chìa khoá để hội nhập thành công, đồng thời rút ngắn quá trình CNH - HĐH để Việt Nam theo kịp với các quốc gia phát triển khác.

Lâu nay, khi quảng bá về tiềm năng, lợi thế, chúng ta thường xem lao động và nguồn nguyên liệu giá rẻ như một lợi thế so sánh trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay lợi thế này đã giảm sức hấp dẫn. Trong xu thế cạnh tranh, năng suất và chất lượng lao động mới là chìa khóa và đòn bẩy cho sự phát triển. Chính vì vậy, muốn duy trì và phát triển bền vững, chúng ta phải tăng năng suất lao động, trong đó cốt lõi của tăng năng suất lao động chính là đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Một nền kinh tế không thể có bước đột phá và phát triển bền vững nếu như không dựa vào trụ cột chính là KHCN và bảo vệ môi trường.

Để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước coi KHCN thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, ngoài việc  tập trung đầu tư cho KHCN, chúng ta cũng cần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế tài chính nhằm giải phóng năng lực sáng tạo của nhà khoa học để đưa nhanh tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống. Giải pháp đưa ra là tăng cường liên kết giữa các tổ chức KHCN với doanh nghiệp; liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông; tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế về KHCN, đặc biệt là công nghệ mới hiện đại, công nghệ cao, công nghệ sạch.

Hiện nay, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang có xu thế quay trở lại và toàn cầu hóa, thương mại tự do đang bị thách thức. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần tự tin khẳng định năng lực cạnh tranh và hội nhập, chủ động phát triển công nghệ trong nước. Quá trình này sẽ không dễ dàng nhưng nếu chúng ta quyết tâm, cố gắng và tin tưởng vào đường lối và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước, nhất định sẽ thành công. Những người lãnh đạo doanh nghiệp và người nghiên cứu khoa học ứng dụng luôn phải tiên phong trong việc tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động KHCN trong doanh nghiệp, nghiên cứu và đưa các sản phẩm vào ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

BÙI HOÀNG ANH

 

;
.