123
Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Thứ Tư, 01/03/2017, 22:56 [GMT+7]
In bài này
.

Trong quý I và quý II năm nay, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung các nghị định hiện hành về chuyển DN 100% vốn Nhà nước thành công ty CP; về đầu tư vốn Nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN. Cũng trong thời gian này, Bộ KH-ĐT trình Chính phủ Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DN Nhà nước (DNNN) và vốn Nhà nước tại DN; trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chuyển thành công ty CP; nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích của DN. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyển Xuân Phúc nhằm đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020.

Trừ các trường hợp DNNN nằm trong diện phải giải thể, rút hết vốn Nhà nước tại DN, vấn đề sắp xếp, đổi mới DNNN thực chất là công việc tái cơ cấu hoạt động của các DNNN nhằm nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNN. Trong đó, những DNNN quy mô lớn (tập đoàn, tổng công ty…) sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết, dẫn dắt, định hướng thị trường theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Sau hơn 15 năm thực hiện việc tái cơ cấu lại hoạt động, số lượng DNNN đã giảm đi rất nhiều. Hiện cả nước chỉ còn 718 DNNN vừa và lớn tập trung vào 19 ngành nghề, lĩnh vực (năm 2001 cả nước có khoảng 6.000 DNNN, dàn trải trên 60 ngành, lĩnh vực), nhưng năng lực và quy mô hoạt động tăng lên, DNNN vẫn là thành phần kinh tế có số nộp ngân sách đáng kể, đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm quốc nội với tỷ trọng chiếm đến 28,8% GDP (DN ngoài Nhà nước chỉ chiếm 11,8%, DN có vốn đầu tư nước ngoài - FDI chiếm 17,9%...).

Trên địa bàn BR-VT, trong những năm qua, công tác tái cơ cấu DNNN thuộc tỉnh quản lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng, luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, đã tiến hành cổ phần hóa 36 DNNN và 9 đơn vị trực thuộc, chuyển về trung ương 1 DNNN; thành lập mới 3 DNNN; giải thể 7 DNNN và chuyển đổi 4 DNNN thành công ty TNHH MTV; chuyển giao 10 DNNN về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) để tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các DN này; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ nguyên tỷ lệ phần vốn góp của Nhà nước hơn 50% tại 9 DNNN trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh BR-VT tiếp tục thực hiện tái cơ cấu DNNN một cách có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, sẽ tiến hành sắp xếp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp chuyển sang cơ chế hoạt động theo mô hình công ty TNHH hai thành viên; tiếp tục rà soát thoái vốn Nhà nước tại các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần. Đối với Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển Đô thị (Busadco), căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020”, sẽ cổ phần hóa Busadco với tỷ lệ vốn do Nhà nước nắm giữ dưới 50%.

Tái cơ cấu DNNN được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam trên tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hiện nay, cơ chế, chính sách liên quan đến đổi mới tổ chức, hoạt động, quản lý, cổ phần hóa DNNN đã được ban hành tương đối đầy đủ và đang được tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan thẩm quyền cần tính toán kỹ để sắp xếp, tổ chức lại lao động, hệ thống sản xuất, hệ thống tài chính, hệ thống phân phối và tiêu thụ… phù hợp với đặc điểm của từng DN theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, nhằm hỗ trợ DNNN nâng cao năng lực quản trị, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

NHỰT THANH

;
.