123
Tiếp sức cho vay phát triển nông nghiệp - nông thôn - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tiếp sức cho vay phát triển nông nghiệp - nông thôn

Thứ Tư, 15/02/2017, 22:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố và tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo thông tư “Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn” theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (NNNT). Đối tượng áp dụng của thông tư này là các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là TCTD) và các đơn vị thuộc NHNN.

Theo dự thảo, NHNN sẽ thực hiện việc tái cấp vốn hỗ trợ TCTD cho vay phát triển NNNT theo các quy định hiện hành; áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc (DTBB) ưu tiên đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn so với tỷ lệ DTBB thông thường tương ứng với từng loại tiền gửi. Theo đó, đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực NNNT trên tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 40% đến dưới 70% thì tỷ lệ DTBB bằng 1/5 tỷ lệ DTBB thông thường; đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực NNNT trên tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 70% trở lên thì tỷ lệ DTBB bằng 1/20 tỷ lệ DTBB thông thường; đối với các TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực NNNT trên tổng dư nợ tín dụng bình quân dưới mức 40%, hoặc đạt mức 40% trở lên nhưng không đề nghị áp dụng tỷ lệ DTBB ưu tiên thì áp dụng tỷ lệ DTBB thông thường. Bên cạnh đó, NHNN sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác cho TCTD theo quyết định của Thống đốc NHNN.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển NNNT, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, trong đó có giải pháp về vốn được giao nhiệm vụ cho NHNN chủ trì phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thực hiện. Để thực hiện chính sánh tiền tệ quốc gia, cung ứng nguồn lực tài chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước, NHNN sử dụng nhiều loại công cụ trong đó có công cụ tái cấp vốn cho các TCTD. Đây là hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của NHNN nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các TCTD thông qua các hình thức chiết khấu, tái chiết khấu các chứng từ có giá, cho vay có bảo đảm bằng các chứng từ có giá. Theo dự thảo thông tư trên, khi có nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho phát triển NNNT, thì TCTD đề nghị NHNN xem xét cho vay tái cấp vốn. Thông qua hoạt động tái cấp vốn, NHNN sẽ hỗ trợ nguồn vốn “tiếp sức” cho các TCTD chủ động trong cho vay phát triển NNNT.

Chính sách hỗ trợ tái cấp vốn của NHNN và giảm tỷ lệ DTBB cho các TCTD sẽ làm tăng nguồn lực tài chính thúc đẩy phát triển trình độ sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa; giúp cho nông dân, ngư dân, DN thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh tập trung, áp dụng quy trình sản xuất công nghệ cao, mua máy móc, dây chuyền thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn NNNT và góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

NHỰT THANH

;
.