123
Lấy kỷ cương, trách nhiệm làm đầu - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Lấy kỷ cương, trách nhiệm làm đầu

Thứ Ba, 03/01/2017, 21:45 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2017 đã bắt đầu.

Trong mấy ngày cuối của năm 2016, Chính phủ họp trực tuyến với 63 địa phương để tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và đưa ra khẩu hiệu hành động cho năm 2017 là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”.

Sao khẩu hiệu không hô hào “thi đua hoàn thành vượt mức…” như trước, mà nhấn mạnh vấn đề hàng đầu là kỷ cương, trách nhiệm? Là vì trong khi Chính phủ đang có nhiều động thái tích cực để xây dựng mô hình Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thì bộ máy hành chính các cấp tuy có chuyển động nhưng chậm chạp, chưa đạt yêu cầu; một nguyên nhân trong đó là do kỷ cương, trách nhiệm của hệ thống bị lơi lỏng.  

Trong 9 khó khăn, yếu kém của năm 2016, ngoài những tác động mang tính khách quan, Chính phủ đã nhấn mạnh điểm thứ chín thuộc về chủ quan là năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của nước ta bị tụt hạng so với thế giới (năng lực cạnh tranh giảm 4 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo giảm 7 bậc). Một loạt chỉ số về môi trường kinh doanh bị xếp trung bình và dưới trung bình. Tổng hợp lại, ta đứng thứ 82 trong số 180 nền kinh tế; muốn “bằng vai” với nhóm 4 nước phát triển nhất ASEAN thì phải vươn được lên hạng 43. Mới hay, chúng ta tuy đã cải cách nhiều nhưng chưa đủ; chúng ta vẫn tụt hậu, bị nhiều nước vượt qua.

Khuyết điểm này trước hết do bộ máy. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành sơ kết cải cách hành chính giai đoạn 20011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nói về thực trạng bộ máy cồng kềnh, trì trệ, kém hiệu lực, hiệu quả, còn nhũng nhiễu, quan liêu, không phục vụ được cho phát triển… Hiện nay, Chính phủ chủ trương xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, phục vụ nhân dân, công cuộc này không thể chỉ có Trung ương làm, còn các địa phương thì không chuyển biến. “Vậy tinh thần đó được chỉ đạo thế nào? Các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, những nơi trực tiếp với dân có chuyển biến không? Liệu tinh thần này có xuống đến cấp cơ sở không, chính quyền cơ sở có phục vụ nhân dân, doanh nghiệp hay không? Hay lại hành dân, xa dân, quan liêu, nhũng nhiễu, vòi vĩnh nhân dân?”. Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải cải cách hành chính mạnh hơn nữa, từ công tác cán bộ đến phương pháp làm việc, điều hành để bảo đảm bộ máy từ Trung ương đến các ngành, các địa phương luôn cộng đồng trách nhiệm, tuân thủ kỷ cương, chung lưng đấu cật thực hiện có kết quả các chương trình hành động của Chính phủ. 

 Cũng trong phiên họp trực tuyến cuối năm 2016, khi nói về nhiệm vụ tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ông tán thành phát biểu của Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư  rằng, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần phải vượt qua lợi ích cục bộ, vượt qua tư duy nhiệm kỳ… thì mới tái cơ cấu kinh tế thành công. Nói như thế là Chính phủ cũng nhận thấy hiện có nhiều biểu hiện cát cứ, lợi ích nhóm… đang cản trở sự nghiệp này. Sự phân tán, thiếu kỷ luật và trách nhiệm làm cho sức mạnh của lực lượng bị suy yếu. Vì thế, khẩu hiệu Chính phủ đưa ra cho năm 2017 đặt yêu cầu tăng cường kỷ cương và trách nhiệm của hệ thống hành chính lên hàng đầu là nhằm tạo sự thống nhất cao trong suy nghĩ và hành động, tạo lề lối làm việc mới từ Trung ương tới cơ sở, tạo chuyển động mới trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của mỗi địa phương.  Vấn đề là Chính phủ cần có kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện cụ thể, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành, để mỗi công chức viên chức đều làm việc với quyết tâm và cảm hứng của tinh thần cải cách thì công cuộc xây dựng nền hành chính kiến tạo, hành động, liêm chính, phục vụ doanh nghiệp và nhân dân do Chính phủ khởi xướng mới thành công.

HẢI THANH

;
.