123
Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Thứ Hai, 19/12/2016, 23:41 [GMT+7]
In bài này
.

Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động bước đầu đã tạo được khí thế hào hứng đối với đoàn viên, thanh niên và doanh nhân trẻ trong cả nước. Để “Thanh niên khởi nghiệp” thực sự phát triển có chiều sâu và hiệu quả thiết thực, mới đây, tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò trách nhiệm đi đầu trong đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và xung kích giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội.

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”- với tinh thần ấy và với khí thế hừng hực của sức trẻ, lớp lớp thanh niên nước ta đã tạo lập nên những phong trào, những kết quả nổi bật đóng góp công sức cùng sự phát triển của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, ngoài việc phải làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, các tổ chức đoàn cần khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Khởi nghiệp, tạo việc làm cho lực lượng thanh niên đang là một nhu cầu cần thiết và là một yêu cầu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ta. Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” là một chương trình kết nối cộng đồng, tạo cơ hội, môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận học tập, phát triển năng lực, thực hiện ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên. Chương trình Thanh niên khởi nghiệp nhằm huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất… kết hợp với nguồn lực từ các dự án, chương trình để hỗ trợ thanh niên đi đầu trong đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp. Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” hướng tới 3 khối đối tượng để tập trung hỗ trợ, bao gồm: Sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp); Thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới,  sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp); Doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký hoạt động kinh doanh (tập trung vào hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập).

Đảng và Nhà nước ta đã và đang đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình khởi nghiệp có ý tưởng tốt, tính khả thi cao, nhất là các ý tưởng của thanh niên, sinh viên và các doanh nhân trẻ. Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, cùng với đó là tiến trình toàn cầu hóa được lan rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Đây chính là cơ hội để cho các ý tưởng khởi nghiệp, tạo việc làm mới của thanh niên, sinh viên và các doanh nhân trẻ phát triển và lan rộng trong cộng đồng. Một khi, có nhiều đoàn viên, thanh niên, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo nên các sản phẩm gắn với thực tế cuộc sống và tạo dựng nên nhiều doanh nghiệp mới thì nền kinh tế của nước ta càng năng động, chất lượng nguồn nhân lực càng được nâng cao. Từ chương trình khởi nghiệp, năng lực sáng tạo mới của sức trẻ sẽ là sức bật mới phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Các tổ chức đoàn, các trường đại học, cao đẳng cần có trách nhiệm tạo động lực, ươm mầm tài năng, nhân rộng mô hình tiên tiến và hiệu quả, giúp cho đoàn viên, thanh niên có thêm nghị lực thực hiện hoài bão, ước mơ khởi nghiệp. Đồng thời, cùng với chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” là dịp để khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích của mình trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội. Khởi nghiệp, tạo việc làm mới cho lớp trẻ đòi hỏi phải có sự chung tay của toàn xã hội. Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên ở các trường đại học, cao đẳng, ở khu vực nông thôn, các doanh nhân trẻ đi đầu trong sáng tạo khởi nghiệp; bằng các hình thức: hỗ trợ vốn, hỗ trợ khoa học - công nghệ, kinh nghiệm trong các lĩnh vực, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tiên phong hội nhập ….

HOÀNG LÊ

;
.