123
Đánh giá, xếp loại công chức - cần có một "thước đo" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đánh giá, xếp loại công chức - cần có một "thước đo"

Chủ Nhật, 27/11/2016, 23:30 [GMT+7]
In bài này
.

Cuối năm, các cơ quan, đơn vị tất bật chuẩn bị tổng kết công tác trong năm, bàn biện pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm mới. Một trong những việc quan trọng trong dịp này là tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức (CBCC), làm cơ sở cho việc khen thưởng, kỷ luật, tuyển chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCC hàng năm.

Liên quan đến vấn đề này, dư luận còn nhớ dịp cuối năm 2014, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã có báo cáo giải trình trước phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dù có nhiều dư luận về hiệu quả làm việc nhưng qua phân loại chỉ có khoảng 1% CBCC không hoàn thành công việc được giao. Con số được Bộ trưởng Nội vụ đưa ra khiến dư luận bất ngờ bởi trước đó, phát biểu tại cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, một Phó Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn đặt vấn đề: Chúng ta hiện đang có 2,8 triệu công chức, nhưng thực sự 2,8 triệu công chức ấy có cống hiến hết mình hay không? Chế độ chi cho công chức, công vụ của chúng ta hiện nay vẫn tính trên tổng biên chế nói chung, mà chưa tính đến việc làm cụ thể của từng vị trí công chức. Biên chế càng lớn thì chi thường xuyên càng lớn. Vị Phó Thủ tướng còn chỉ rõ ra rằng, trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ hiệu quả công việc nào.

Những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định về công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá và phân loại CBCC. Việc đánh giá, xếp loại CBCC được tiến hành vào cuối 6 tháng và cuối năm, chủ yếu vẫn dựa vào bản tự kiểm điểm, đánh giá của cá nhân cán bộ. Do bộ ngành chức năng chưa đưa ra được những tiêu chí cụ thể trên cơ sở vị trí, việc làm để đánh giá, chưa gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chưa có những tiêu chí để định lượng nên công tác đánh giá CBCC vẫn mang tình hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất năng lực, trình độ, phẩm chất cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ CBCC. Điều đó dẫn đến tình trạng đa số CBCC đều “hoàn thành tốt” và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Những người bị đánh giá chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu là người đang mắc sai phạm kỷ luật.

Các chuyên gia về tổ chức cán bộ và các nhà hoạt động thực tiễn đều nói đến việc phải có một bộ tiêu chí làm thước đo trong việc đánh giá cán bộ, tránh tình trạng cảm tính, dễ dẫn đến tiêu cực trong công tác cán bộ. Điều này là cần thiết bởi để đánh giá đúng CBCC, ngoài các yếu tố dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, việc xác định vị trí việc làm, lượng hóa công việc để làm cơ sở xây dựng cơ cấu CBCC hợp lý, định biên chế phù hợp, tạo thuận lợi cho việc đánh giá, phân loại việc thực hiện nhiệm vụ của từng CBCC là điều rất quan trọng.

Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên và là khâu có vai trò quyết định đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng mới đây nhận định việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ còn nể nang, cục bộ. Một số cơ chế chính sách trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa công bằng. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên còn thiếu chặt chẽ. Phát biểu thẳng thắn của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Những người có trách nhiệm đánh giá cán bộ thường dùng những cái “thước riêng” của mình nên việc nhận xét, đánh giá đối với cán bộ có thể khác nhau, trái ngược nhau. Thậm chí vẫn một người đó, vẫn người đó đánh giá và vẫn dùng cái “thước” đó, nhưng hôm qua và hôm nay lại đánh giá khác nhau”. Thực tế này đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ phải có sự đổi mới mạnh mẽ từ cơ chế, chính sách cho đến khâu thực hiện, điều này sẽ khắc phục việc đánh giá cảm tính, chủ quan trong thời gian qua và giúp cho việc đánh giá cán bộ chính xác hơn, toàn diện hơn và chặt chẽ hơn. Nếu không tạo được sự đột phá, công tác đánh giá CBCC cũng vẫn sẽ mang tính hình thức, chủ quan, thiên lệch; tình trạng “dĩ hòa vi quý”, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm trong nhận xét, đánh giá CBCC sẽ vẫn còn phổ biến ở các ngành các cấp…

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.