123
Quyền sở hữu chung về tài sản của vợ chồng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Quyền sở hữu chung về tài sản của vợ chồng

Thứ Năm, 04/10/2018, 17:35 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Vợ chồng tôi đang trong thời kỳ hôn nhân. Vừa rồi, chúng tôi có thỏa thuận mua một miếng đất. Nhưng do bận việc ở xa, tôi không có mặt để ký tên vào giấy tờ mua bán đất với chủ đất, mà chỉ có tên và chữ ký của chồng tôi. Vậy, trong trường hợp sau này vợ chồng tôi ly hôn, thì có ảnh hưởng gì tới quyền lợi của tôi đối với miếng đất mua bán không có tên và chữ ký của tôi? (Nguyễn Thị Liên – TP. Bà Rịa)

Trả lời: Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (có hiệu lực từ 1-1-2017) tại Điều 213 quy định: Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này.

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 (có hiệu lực từ 1-1-2015) tại Điều 33 quy định: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Căn cứ vào các quy định trên, dù bà không có ký tên vào giấy tờ mua bán đất, nhưng hai vợ chồng cùng thỏa thuận mua đất, nên đây là tài sản chung được xác lập trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, trường hợp sau này ly hôn, nếu chồng bà không có giấy tờ nào chứng minh miếng đất đó là tài sản riêng của mình, thì quyền lợi của bà đối với miếng đất vợ chồng bà đã thỏa thuận mua trước đó được bảo đảm theo quy định pháp luật. 

Luật gia: THANH MAI

;
.