123
Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong cả nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong cả nước

Thứ Sáu, 09/03/2018, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9-3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. 

Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018. Triển khai Quyết định 126/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp xác định trách nhiệm của Bộ trong tổ chức thực hiện, trong đó xác định đầy đủ, chính xác các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa; tập hợp đầy đủ văn bản, kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa; kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung... Các đơn vị thuộc Bộ lập, sắp xếp các danh mục văn bản, gửi kết quả hệ thống hóa văn bản, hồ sơ rà soát văn bản về Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công bố và đăng kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ kỳ 2014-2018, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản... 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các nội dung cụ thể trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản như: Lập, sắp xếp các danh mục văn bản; tiêu chí sắp xếp văn bản trong các danh mục; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện hệ thống hóa văn bản... 

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều 170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 5 năm một lần. 

PHAN PHƯƠNG

 
;
.