123
Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự 2015 và Luật tiếp cận thông tin 2016 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự 2015 và Luật tiếp cận thông tin 2016

Thứ Bảy, 04/11/2017, 15:46 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại đầu cầu Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại đầu cầu Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sáng 4-11, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Tại đầu cầu tỉnh BR-VT, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự hội nghị.

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 (gọi tắt là Bộ Luật hình sự năm 2015), gồm 26 chương, 426 Điều.

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013; Góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới và góp phần tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Nhằm nội luật hóa các quy định có liên quan của các Điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 6-4-2016, tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018, gồm 5 chương, 37 Điều.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.