123
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc tôn giáo - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc tôn giáo

Thứ Sáu, 10/11/2017, 20:30 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10-11, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã bế mạc và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 86 chức sắc tôn giáo.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày, phổ biến các nội dung: Đường lối, quan điểm, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quan điểm về vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới... 

HUY BÌNH

 
;
.