123
Trao trích lục khai tử tại gia đình công dân - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Trao trích lục khai tử tại gia đình công dân

Thứ Ba, 03/10/2017, 20:55 [GMT+7]
In bài này
.

“Đề án trao Trích lục khai tử tại gia đình công dân giai đoạn 2017-2020” trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2664/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT đã được tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 1-10-2017. 

Theo đề án trên, tất cả công dân được UBND cấp huyện, UBND cấp xã đăng ký khai tử (ĐKKT) đúng hạn theo quy định pháp luật về hộ tịch; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trao trích lục khai tử (TLKT) tại gia đình công dân. Việc trao TLKT được thực hiện không quá 1 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện, UBND cấp xã ký TLKT. Sau khi nhận được kết quả ĐKKT, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo về thời gian cụ trể trao TLKT để người đi ĐKKT chuẩn bị việc tiếp nhận TLKT tại gia đình. Đại diện UBND cấp huyện, hoặc cấp xã nơi ĐKKT cùng với tổ trưởng (hoặc phó) tổ dân phố; khu phố trưởng (hoặc phó) khu phố; trưởng (hoặc phó) thôn, ấp thực hiện việc trao TLKT tại gia đình công dân. Trường hợp người đi ĐKKT từ chối việc trao TLKT tại gia đình, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của UBND nơi ĐKKT. Thời gian thực hiện đề án từ ngày 1-10-2017 đến 31-12-2020.

GIA BẢO

;
.