123
Một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10-2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10-2017

Thứ Tư, 04/10/2017, 19:45 [GMT+7]
In bài này
.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh) tham gia chữa cháy tàu cá BV 99899TS trên kênh Bến Đình sáng 3-10. ẢNH: KIẾN GIANG
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh) tham gia chữa cháy tàu cá BV 99899TS trên kênh Bến Đình sáng 3-10. ẢNH: KIẾN GIANG

Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực từ ngày 4-10-2017, quy định về: bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác PCCC.

20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước

Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại có hiệu lực từ 1-10-2017, quy định 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm lợi ích Quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia. Danh mục 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước, gồm: Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; Vật liệu nổ công nghiệp; Vàng miếng; Vàng nguyên liệu; Xổ số kiến thiết; Thuốc lá điếu, xì gà; Hoạt động dự trữ quốc gia; Tiền; Tem bưu chính Việt Nam; Pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa; Hệ thống điện quốc gia; Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải; Dịch vụ công ích thông tin duyên hải; Bảo đảm hoạt động bay; Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; Hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển; Dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng; Xuất bản phẩm; Mạng bưu chính công cộng; Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Bổ sung quy định xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5-10-2017 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định mới, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện: Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký

 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15-10-2017, quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo đó, 4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký, gồm: Thế chấp quyền sử dụng đất; Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; Thế chấp tàu biển.

NHỰT THANH
(Tổng hợp)

;
.