123
Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
LUẬT SƯ CỦA BẠN:

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần

Thứ Sáu, 05/05/2017, 22:59 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Cơ quan tôi có 6 nhân viên (4 viên chức và 2 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000) sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp (bằng giả) được cấp cách nay từ 10 năm tới hơn 20 năm. Năm 2016, qua công tác kiểm tra, 6 nhân viên trên bị phát hiện dùng bằng cấp 3 không hợp pháp để được tuyển dụng và đi học từ trước năm 2005, nên đã bị phạt hành chính với số tiền phạt mỗi cá nhân là 15 triệu đồng. Những nhân viên này cho rằng, theo Nghị định 27/2012 thời hiệu  xử lý kỷ luật viên chức là 24 tháng kể từ khi có hành vi vi phạm, lâu nay họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, do đó xử phạt họ là không thỏa đáng. Nay chúng tôi có thể kỷ luật buộc thôi việc 6 nhân viên trên được không?

Nguyễn Minh Hiếu (ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức)

Trả lời: Theo khoản 1, Điều 53, Luật Viên chức, “Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm”. Điều 7, Nghị định 27/2012 về thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức cũng quy định tương tự như Điều 53 Luật viên chức.

Còn theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Khoản b, Điều 6 quy định: “Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm”. Do vậy, hành vi của 6 nhân viên trên được xem là đang thực hiện nên vẫn còn thời hiệu xử lý vi phạm hành chính.

Về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, Khoản d, Điều 3, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”. Mặt khác, theo Khoản 5, Điều 3, Nghị định 27/2012 “Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật”.

Ở trường hợp trên, hành vi sử dụng bằng giả của 6 nhân viên đã bị phạt hành chính mỗi người 15 triệu đồng. Do vậy, theo nguyên tắc “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”  thì không thể xử lý họ thêm một lần nữa cũng bởi hành vi này. Cơ quan bạn đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật. Nay muốn kỷ luật buộc thôi việc đối với 6 nhân viên theo quy định pháp luật lao động hiện hành, phải hủy bỏ các quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng bằng giả.

LS. PHẠM HÙNG

;
.