123
PV GAS LPG tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

PV GAS LPG tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thứ Hai, 22/02/2021, 19:17 [GMT+7]
In bài này
.

Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021. Tại ĐH, trên cơ sở giới thiệu của Tổng Công ty Khí Việt Nam, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm ông Phạm Đăng Nam và ông Trần Trọng Hữu thôi tham gia Hội đồng quản trị PV GAS LPG để thực hiện các nhiệm vụ khác. Đồng thời, bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam và ông Đoàn Trúc Lâm vào Hội đồng quản trị PV GAS LPG.

Ông Nguyễn Thanh Bình - PTGĐ PV GAS (bìa phải) và ông Đoàn Trúc Lâm (bìa trái) được bầu vào Hội đồng quản trị PV GAS LPG. Ông Nguyễn Thanh Bình là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS LPG.
Ông Nguyễn Thanh Bình - PTGĐ PV GAS (bìa phải) và ông Đoàn Trúc Lâm (bìa trái) được bầu vào Hội đồng quản trị PV GAS LPG. Ông Nguyễn Thanh Bình là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS LPG.

Hội đồng quản trị PV GAS LPG cũng đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVGAS LPG (kiêm nhiệm).

Trong thời gian tới, PVGAS LPG sẽ triển khai các định hướng, chiến lược để trở thành đơn vị kinh doanh bán lẻ LPG có thị phần lớn nhất trên toàn quốc, gia tăng lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Tin, ảnh: PHAN HÀ

;
.