123
Tổng dư nợ cho vay hơn 459 tỷ đồng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU ĐỨC

Tổng dư nợ cho vay hơn 459 tỷ đồng

Thứ Năm, 14/01/2021, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 14/1, UBND huyện Châu Đức tổ chức cuộc họp Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện nhằm tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Đức, nguồn vốn cho vay đến ngày 31/12/2020 gần 460 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 11,6%. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 343 tỷ đồng, tăng 11,1%; nguồn vốn địa phương hơn 116 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13%. Tổng dư nợ cho vay các chương trình trong năm 2020 hơn 459 tỷ đồng của 14 chương trình tín dụng với 12.738 hộ vay, tỷ lệ dư nợ tăng 11,9%. Cùng với đó, doanh số cho vay trong năm trên 183 tỷ đồng; doanh số thu nợ gần 135 tỷ đồng, đối tượng cho vay bao gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm...

THÁI BÌNH

;
.