123
Đóng Cảng cá Côn Đảo - Vũng Tàu, Bến Đầm từ ngày 13/10 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đóng Cảng cá Côn Đảo - Vũng Tàu, Bến Đầm từ ngày 13/10

Thứ Tư, 14/10/2020, 18:48 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3107/QĐ-UBND công bố đóng Cảng cá Côn Đảo - Vũng Tàu, thuộc phường 11, TP. Vũng Tàu và Quyết định 3109/QĐ-UBND công bố đóng Cảng cá Bến Đầm, thuộc đường quy hoạch cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

Việc đóng cảng cá Côn Đảo -Vũng Tàu do không còn đáp ứng các tiêu chí cảng cá loại II theo quy định. Không đáp ứng tiêu chí về diện tích vùng nước cảng tối thiểu từ 10ha trở lên; không đáp ứng tiêu chí về lượng hàng thủy sản qua cảng 15.000 tấn/năm trở lên. 

Cảng cá Bến Đầm cũng không còn đáp ứng các tiêu chí cảng cá loại II theo quy định.  Không đáp ứng tiêu chí về các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho bốc dỡ hàng hóa của cảng được cơ giới hóa tối thiểu 70%; không đáp ứng tiêu chí về lượng thủy sản qua cảng hàng hóa từ 1.000 tấn/năm trở lên.

VÂN ANH

 

 

;
.