123
Sắp xếp, xử lý nhà, đất các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Sắp xếp, xử lý nhà, đất các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT

Thứ Hai, 02/12/2019, 20:44 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 2/12, ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo 167) đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 167) báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng thực tế, đối chiếu phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do Bộ NN-PTNT đề xuất và căn cứ Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Sở Tài chính đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT trên địa bàn tỉnh như sau: giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 3 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 379.558m2; chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đối với 1 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 19.206m2; chưa thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với 1 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 4.238.003m2; không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với 1 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 250m2.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo cùng ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Thành Long đồng ý với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT trên địa bàn tỉnh như trên.

NGUYỄN HẰNG

;
.