123
TP.Bà Rịa tăng cường quản lý đất công trên địa bàn - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TP.Bà Rịa tăng cường quản lý đất công trên địa bàn

Thứ Hai, 05/08/2019, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/8, Thành ủy Bà Rịa ban hành Chỉ thị số 20-CT/TUBR về tăng cường quản lý quỹ đất đai, nhất là đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (hay gọi là quỹ đất công) trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; giám sát chặt chẽ việc thi hành công vụ của đội ngũ công chức làm công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công chức địa chính cấp xã, phường, không để xảy ra tình trạng sử dụng đất không đúng kế hoạch, sai mục đích, nhũng nhiễu, cố ý làm trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ đất công trên địa bàn; chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các địa phương, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về đất đai;  xem xét giải quyết dứt điểm những trường hợp lấn, chiếm đất công.

Thành ủy Bà Rịa cũng yêu cầu MTTQ và các đoàn thể thành phố tăng cường công tác giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai một cách thiết thực, hiệu quả và bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Đất đai năm 2013, các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương. 

THANH ĐỨC

;
.