123
PV GAS tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ phong trào sáng kiến cải tiến - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

PV GAS tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ phong trào sáng kiến cải tiến

Thứ Năm, 04/04/2019, 19:14 [GMT+7]
In bài này
.

Phong trào sáng kiến, cải tiến đóng vai trò rất quan trọng và đem lại lợi ích to lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Do đó, trong những năm qua Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn chú trọng và đẩy mạnh phong trào này, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất- kinh doanh, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước. Thông qua phong trào đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật của PV GAS từng bước trưởng thành và làm chủ kỹ thuật công nghệ ngành khí.  

Năm 2018, toàn PV GAS đề xuất hơn 400 ý tưởng, giải pháp, trong đó có 184 sáng kiến cấp đơn vị, 46 sáng kiến cấp tổng công ty, mang lại hiệu quả kinh tế hơn 740 tỷ đồng. Trong đó có nhiều đơn vị tiêu biểu trong phong trào sáng kiến cải tiến như: Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn... các ban thuộc cơ quan điều hành tổng công ty.

PHAN HÀ

;
.