123
Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Thứ Hai, 08/04/2019, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh 20 công trình khai thác khu vực lấy nước sinh hoạt được UBND tỉnh phê duyệt gồm: 5 công trình khai thác nước mặt từ hồ cấp nước sinh hoạt (phạm vi vùng bảo hộ không nhỏ hơn 1.500m và không vượt quá chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa tính từ vị trí công trình khai thác) và 15 công trình khai thác nước dưới đất (phạm vi vùng bảo hộ là 20m xung quanh miệng giếng khai thác).

Thực hiện quyết định này, Sở TN-MT đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai, đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác sử dụng nước xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại thực địa. Sở TN-MT cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân chủ công trình được phê quyệt phải bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

QUANG VŨ

;
.